Predatory Pricing

Rovprising er den ulovlige praksisen med å sette lave priser for å eliminere konkurranse, eller for å få monopol. Dette kan gjøres ved å sette priser under produksjonskostnadene, eller ved å sette prisene så lave at konkurrentene ikke kan matche dem og likevel tjene penger. Rovprising brukes ofte som et våpen for å drive mindre, … Les mer

Nødfond

Et nødfond er en sparekonto som brukes til å dekke uventede utgifter, for eksempel tap av jobb, medisinske regninger eller bilreparasjoner. Kontoen skal ha nok penger til å dekke tre til seks måneders levekostnader. Hva er metode for avskrivningsfond? Avskrivningsfondsmetoden er en sparemetode der en del av kjøpesummen for en eiendel settes av i et … Les mer