Family Limited Partnership (FLP)

Et familiekommandittselskap (FLP) er et kommandittselskap dannet av familiemedlemmer med det formål å eie og forvalte familiens eiendeler. Den generelle partneren er vanligvis et familiemedlem som administrerer FLP, og kommandittene er vanligvis andre familiemedlemmer.

Hovedfordelen med en FLP er at den kan bidra til å bevare familieformuen ved å la familiemedlemmer overføre eierskap av eiendeler til neste generasjon uten å pådra seg gave- eller eiendomsskatt. FLP-er kan også brukes til å minimere inntektsskatter og for å gi formuesbeskyttelse fra kreditorer.

En annen fordel med en FLP er at den kan hjelpe familiemedlemmer som ikke er aktive i virksomheten til å delta i eierskap og forvaltning av familiens eiendeler. Dette kan for eksempel være gunstig hvis et familiemedlem ønsker å være involvert i ledelsen av familiebedriften, men ikke har tid eller kompetanse til det.

Den største ulempen med en FLP er at den kan være vanskelig å sette opp og administrere. FLPer har også potensielle skattemessige konsekvenser som bør vurderes før de dannes.

Når vil du bruke et familiekommandittselskap?

Et familiekommandittselskap (FLP) er en enhet opprettet av familiemedlemmer for å eie og administrere familieeiendeler. Partnerskapet kontrolleres av en generell partner, som typisk er et familiemedlem, og som har eget skjønn over partnerskapets beslutningstaking. Den generelle partneren er vanligvis også administrerende partner, noe som betyr at de er ansvarlige for den daglige ledelsen av partnerskapets anliggender. De andre partnerne er kommandittpartnere, som ikke har noe å si i forvaltningen av partnerskapet og kun er i stand til å tjene (eller tap) på investeringen.

FLP-er kan brukes til en rekke formål, inkludert eiendomsplanlegging, aktivabeskyttelse og planlegging av etterfølger. De kan brukes til å holde og administrere familieeiendeler, for eksempel eiendom, investeringer og bedrifter. FLP-er kan også brukes til å hjelpe familiemedlemmer med å spare skatt, ved å la dem dra nytte av visse skattefordeler.

FLP-er kan opprettes av en hvilken som helst grunn partnerne finner passende. Imidlertid er de vanligvis opprettet med den hensikt å være til fordel for familien som helhet. For eksempel kan en FLP opprettes for å hjelpe en familiebedrift med å gå over til neste generasjons eierskap. I dette tilfellet vil FLP bli brukt til å holde og administrere familiebedriften, og den generelle partneren vil ha det eneste skjønnet over hvordan virksomheten drives. Kommandittene ville kunne tjene på virksomheten, men ville ikke ha noe å si i ledelsen.

En annen vanlig årsak til å opprette en FLP er for eiendomsplanleggingsformål. En FLP kan brukes til å overføre formue til neste generasjon uten å pådra eiendomsskatt. Når eiendeler overføres til en FLP, anses de ikke lenger som en del av boet, og er derfor ikke underlagt eiendomsskatt. Dette kan være en betydelig fordel for familier med store eiendommer.

FLP-er kan også brukes til aktivabeskyttelsesformål. Når eiendeler holdes i en FLP, er de vanligvis ikke gjenstand for kreditorkrav. Er et familiepartnerskap en juridisk enhet? Et familiepartnerskap er ikke en juridisk enhet, men det kan bli anerkjent som en forretningsenhet av IRS for skatteformål. For å bli anerkjent som en forretningsenhet av IRS, må et familiepartnerskap ha et gyldig forretningsformål og oppfylle visse andre krav.

Hvordan navngir jeg familien min LLC?

Du vil velge et navn for din familie LLC som er både unikt og lett identifiserbart. Navnet skal også gjenspeile virksomhetens art og familiens engasjement i den. Noen mulige navn for en familie LLC inkluderer "The Smith Family LLC" eller "The Jones Family Business."

Kan et familiekommandittselskap eie et S-selskap? Ja, et familiekommandittselskap (FLP) kan eie et S-selskap. Det er imidlertid et par ting å huske på. For det første er FLP-er vanligvis strukturert som partnerskap for skatteformål, så eventuelle inntekter eller tap fra S-selskapet vil strømme gjennom til FLP og bli beskattet på partnerskapsnivå. For det andre må FLP oppfylle kravene for å kvalifisere som aksjonær i henhold til S-selskapsreglene, som inkluderer å være et nasjonalt selskap, bare ha én aksjeklasse og ikke ha mer enn 100 aksjonærer. Til slutt er det viktig å merke seg at FLPer er underlagt spesielle regler og forskrifter, så sørg for å konsultere en kvalifisert skatte- eller juridisk rådgiver før du oppretter en.

Sender et familiekommandittselskap selvangivelse?

Nei, et familiekommandittselskap leverer ikke selvangivelse. Partnerskapet i seg selv er ikke en skattepliktig enhet; i stedet flyter inntektene og utgiftene til partnerskapet gjennom til de enkelte partnerne, som rapporterer denne informasjonen på sin personlige selvangivelse.