Stemmerett for aksjeeiere

Et selskaps aksjonærer gis vanligvis stemmerett, som lar dem velge selskapets styre og stemme i selskapssaker. Aksjonærer kan også ha stemmerett i saker som gjelder salg av selskapet eller utstedelse av nye aksjer. Hva er preferansesystemet for stemmegivning? Det preferansesystem for stemmegivning er et system der velgerne har lov til å rangere kandidater i preferanserekkefølge. … Les mer