underkonto

En underkonto er en finanskonto som er underordnet en annen konto. En underkonto kan brukes til å spore aktivitet i en større konto. Et selskap kan for eksempel ha en hovedkonto for sporing av salg og en underkonto for sporing av salg etter region. Hvordan åpner jeg en underkonto? Det er noen forskjellige måter du … Les mer

Family Limited Partnership (FLP)

Et familiekommandittselskap (FLP) er et kommandittselskap dannet av familiemedlemmer med det formål å eie og forvalte familiens eiendeler. Den generelle partneren er vanligvis et familiemedlem som administrerer FLP, og kommandittene er vanligvis andre familiemedlemmer. Hovedfordelen med en FLP er at den kan bidra til å bevare familieformuen ved å la familiemedlemmer overføre eierskap av eiendeler … Les mer