Stram pengepolitikk: definisjon, hvordan det fungerer og fordeler

Stram pengepolitikk: hva den er, hvordan den fungerer og dens fordeler Hva er forskjellen mellom en stram og løs pengepolitikk? En stram pengepolitikk er en der sentralbanken (i USA vil dette være Federal Reserve) hever rentene for å bremse økonomien og redusere inflasjonspresset. En løs pengepolitikk er en der sentralbanken senker renten for å stimulere økonomien.

Hva er de tre verktøyene i pengepolitikken?

Pengepolitikkens tre virkemidler er:

1. Åpne markedsoperasjoner
2. Diskonteringsrente
3. Reservekrav

Hva menes med stram finanspolitikk? Stram finanspolitikk er en politikk som føres av en regjering for å redusere budsjettunderskuddet. Denne politikken innebærer å redusere offentlige utgifter og/eller øke skattene. Hensikten med stram finanspolitikk er å redusere mengden penger som staten låner, for å redusere statens gjeld.

Hva er forskjellen på pengemengden mellom en enkel pengepolitikk og en quizlet med stram pengepolitikk?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av det aktuelle landet og dets pengepolitikk. Generelt sett refererer en lett pengepolitikk til en pengepolitisk holdning der sentralbanken i et land holder rentene lave for å oppmuntre til økonomisk vekst. En stram pengepolitikk er derimot en pengepolitisk holdning der sentralbanken i et land hever renten for å dempe inflasjonen.

Når det gjelder pengemengden, vil en lett pengepolitikk typisk føre til en økning i pengemengden, da det vil være mer penger tilgjengelig for utlån og investering. En stram pengepolitikk vil derimot typisk føre til en nedgang i pengemengden, da utlån og investeringer vil bli dyrere og dermed mindre sannsynlighet for å skje.

Hvordan den stramme pengepolitikken fungerer Keynesiansk syn?

Det keynesianske synet på hvor stram pengepolitikk fungerer, er at det øker lånekostnadene, som igjen bremser økonomisk vekst og øker arbeidsledigheten. Begrunnelsen bak dette er at når rentene er høyere, er det mindre sannsynlig at bedrifter investerer i nye prosjekter, og at forbrukere er mindre tilbøyelige til å ta opp lån til store billetter. Dette resulterer i at mindre penger sirkulerer i økonomien, noe som bremser økonomisk vekst. I tillegg gjør høyere renter det vanskeligere for folk som allerede er arbeidsledige å finne jobb, da de ikke har råd til å ta opp lån for å betale utgifter til jobbsøking.