Total Expense Ratio (TER): Definisjon og hvordan man beregner

Hvordan beregne total utgiftsforhold (TER). Hvordan trekkes TER? TER, eller total cost ratio, er prosentandelen av et fonds aktiva som brukes til å dekke fondets driftskostnader. Den resterende prosentandelen er tilgjengelig for investering. Jo lavere TER, jo mer effektivt er fondet og jo bedre er det for investorer. TER beregnes ved å ta det totale … Les mer

Effektiv markedshypotese: Hva er det og hva er kritikken?

Hva er hypotesen om et effektivt marked? Den effektive markedshypotesen (EMH) er en investeringsteori som sier at det er umulig å «slå markedet» fordi aksjemarkedskursene reflekterer all tilgjengelig informasjon. EMH er en kontroversiell teori, og det er mye kritikk av den. Noen hevder at EMH ikke tar hensyn til rollen til menneskelig atferd i markedet, … Les mer

Begrenset rente

En taksert rente er en rente som tillates å stige til et visst forhåndsbestemt nivå, hvoretter den er begrenset, eller fast, på det nivået. Denne typen rente brukes ofte i boliglånsprodukter, hvor renten kan tillates å stige i takt med markedsrentene, men ikke vil overstige et visst nivå. Dette kan gi låntakere en viss beskyttelse … Les mer

Dissenters rettigheter

Dissenters rettigheter er et sett med juridiske beskyttelser som lar aksjonærer protestere mot og stemme mot en foreslått fusjon eller oppkjøp. Disse rettighetene er vanligvis nedfelt i et selskaps vedtekter eller vedtekter. Dissenters rettigheter gir aksjonærer mulighet til å kreve verdivurdering av sine aksjer, eller motta betaling i kontanter eller andre eiendeler i stedet for … Les mer