Definisjon av aggressiv investeringsstrategi

En aggressiv investeringsstrategi er en som innebærer å ta på seg et høyere risikonivå for å oppnå større potensiell avkastning. Denne typen strategi brukes ofte av investorer som har en høyere toleranse for risiko og leter etter måter å maksimere avkastningen på. En aggressiv investeringsstrategi kan innebære å investere i et bredere spekter av eiendeler, … Les mer

Overvekt kan være bra for porteføljen din

Overvekt kan være bra for porteføljen din på to måter: 1) Det kan hjelpe deg med å oppnå ønsket aktivaallokering. 2) Det kan øke avkastningen. Overvekting er når du allokerer en større prosentandel av eiendelene dine til en bestemt investering enn det som er representert i indeksen. La oss for eksempel si at du har … Les mer

Equity Style Box

En aksjestilboks er et verktøy som brukes av finansanalytikere til å kategorisere aksjer i henhold til deres investeringsstil. Aksjestilboksen har ni ruter, som hver representerer en annen investeringsstil. Stilene er: vekst, verdi, blanding, small cap, mid cap, large cap, internasjonale, fremvoksende markeder og sektor. Aksjestilboksen er et nyttig verktøy for analytikere fordi den gir en … Les mer

Delta Neutral

Deltanøytral er et begrep som brukes for å beskrive en portefølje av aksjer eller andre verdipapirer som ikke har noen generell følsomhet for endringer i prisen på den underliggende eiendelen. Den underliggende eiendelen kan være hva som helst, men er oftest en aksje eller en råvare. En deltanøytral portefølje har to egenskaper: 1. Porteføljen har … Les mer

Konstant andel porteføljeforsikring (CPPI) Definisjon

CPPI er en porteføljeforsikringsstrategi der en investor kjøper og holder en portefølje av investeringer, og periodisk rebalanserer porteføljen for å opprettholde en konstant andel av porteføljen i hver investering. Strategien er utformet for å beskytte porteføljen mot tap, samtidig som den lar investoren delta i oppsidepotensialet i markedet. Hva er forskjellen mellom en warrant og … Les mer

Hva er porteføljeinntekt?

Porteføljeinntekt er definert som enhver inntekt opptjent fra investeringer, inkludert utbytte, renter og kapitalgevinster. Denne typen inntekt anses ofte for å være mer stabil og mindre risikofylt enn andre inntektsformer, som lønn eller lønn. Porteføljeinntekter kan genereres fra en rekke investeringer, inkludert aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og eiendom. Denne typen inntekt brukes ofte til å supplere … Les mer

Prisrisiko

Prisrisiko, også kalt markedsrisiko, er muligheten for at en investering vil tape verdi på grunn av endringer i markedet. Markedsrisiko er risikoen for at en investerings verdi endres på grunn av endringer i markedet. Det er risikoen for at en investering går ned i verdi på grunn av endringer i markedet. Hva er de tre … Les mer

Nøkkelen til god porteføljestyringsstrategi: Investeringsanalyse

Nøkkelen til en god porteføljestyringsstrategi er investeringsanalyse Hva er de fire trinnene i porteføljeforvaltningsprosessen? Porteføljestyringsprosessen består generelt av fire trinn: 1. Sette investeringsmål og begrensninger – Dette trinnet innebærer å sette investeringsmål og begrensninger, som vil veilede porteføljeforvalteren i å ta investeringsbeslutninger. 2. Identifisere og analysere muligheter – I dette trinnet vil porteføljeforvalteren identifisere og … Les mer

Hva er prudent-person-regelen?

Prudent Person Rule er en regel som brukes av finansielle rådgivere for å administrere sine kunders porteføljer. Denne regelen sier at rådgiveren skal opptre på en måte som er til det beste for klienten og må utvise forsiktighet ved beslutninger om hvordan kundens penger skal investeres. Denne regelen er viktig fordi den bidrar til å … Les mer