Equity Style Box

En aksjestilboks er et verktøy som brukes av finansanalytikere til å kategorisere aksjer i henhold til deres investeringsstil. Aksjestilboksen har ni ruter, som hver representerer en annen investeringsstil. Stilene er: vekst, verdi, blanding, small cap, mid cap, large cap, internasjonale, fremvoksende markeder og sektor. Aksjestilboksen er et nyttig verktøy for analytikere fordi den gir en … Les mer

Hvem er Lewis Ranieri?

Lewis Ranieri er en mektig amerikansk finansmann som er mest kjent for sitt banebrytende arbeid innen pantesikrede verdipapirer. Han er også en stor filantrop og politisk giver. Ranieri ble født i New York City i 1947 og ble uteksaminert fra Harvard University i 1969. Han begynte sin karriere som trainee i investeringsbanken Salomon Brothers, hvor … Les mer