IRS-publikasjon 590-B: Distribusjon fra IRA-er

IRS-publikasjon 590-B: Distribusjon fra IRA-er Betaler du trygdeskatt på IRA-uttak? Nei, du betaler ikke trygdeavgift på IRA-uttak. Hvilken alder stopper RMD? Alderen der du er pålagt å ta minimumsutdelinger fra pensjonskontoen din, avhenger av kontotypen. For tradisjonelle IRAer er alderen 70½. For Roth IRAer er det ingen påkrevd minimumsfordeling. Hva er RMD-prosenten ved 72 år? … Les mer

Know Sure Thing (KST)

The Know Sure Thing (KST) er en teknisk indikator som ble utviklet av Martin J. Pring for å identifisere langsiktige trender i aksjemarkedet. Indikatoren er sammensatt av fire glidende gjennomsnitt, som brukes til å beregne den generelle trenden. De glidende gjennomsnittene er basert på sluttkursene til aksjen, og er vektet for å gi større betydning … Les mer