Forstå Nest Egg

Et reiregg er en sum penger som settes av til å brukes til et bestemt formål, typisk til pensjonisttilværelsen. Begrepet «redegg» brukes ofte for å beskrive pengene som noen har spart til pensjonisttilværelsen. For mange mennesker er reiregg den viktigste ressursen de har. Det er viktig å forstå hvordan reiregg fungerer og hvordan man dyrker … Les mer

Hva er pensjoneringsberedskap?

Begrepet «pensjoneringsberedskap» refererer til tilstanden av å være forberedt på å pensjonere seg. Dette inkluderer å ha nok spart opp på pensjonskontoer, ha en plan for hvordan du skal ta ut penger fra disse kontoene, og ha en plan for hvordan du skal leve på en fast inntekt. Hva er de fem stadiene av pensjonering? … Les mer

Hva er pensjoneringsplanlegging?

Trinn, stadier og hva du bør vurdere. Hva er pensjoneringsplanlegging? Det er mange ting å vurdere når du planlegger for pensjonisttilværelsen. Her er noen trinn og stadier for å hjelpe deg med å planlegge pensjonisttilværelsen. Hvorfor er pensjoneringsplanlegging viktig? Pensjonsplanlegging er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til at du har … Les mer

Hva er en automatisk overgang?

En automatisk overgang er en funksjon for pensjonsordninger som lar deltakerne automatisk overføre pensjonssparingene sine fra en plan til en annen. Denne funksjonen brukes ofte når en ansatt bytter jobb og ønsker å flytte pensjonssparingene sine til en ny arbeidsgivers plan. Automatiske rollovers kan også brukes til å flytte pensjonssparing fra en tradisjonell IRA til … Les mer

Faktisk utsettelse og tester for faktisk bidragsprosent (ADP/ACP)

The Actual Deferral Percentage Test (ADP) er en test som brukes av 401(k)-planer for å sikre at deltakerne ikke drar uforholdsmessig fordel av planen. Testen sammenligner den gjennomsnittlige utsettelsesprosenten for høyt lønnede ansatte (HCE) med den gjennomsnittlige utsettelsesprosenten for ikke-høyt lønnede ansatte (NHCE). Hvis den gjennomsnittlige utsettelsesprosenten for HCE-ene er mer enn 2 % høyere … Les mer

Hva er en 408(k)-plan?

En 408 (k) plan er en type pensjonsspareplan som er sponset av en arbeidsgiver. Det ligner på en 401 (k) plan, men det er noen viktige forskjeller. Bidrag til en 408(k)-plan gjøres før skatt, noe som betyr at de ikke er underlagt inntektsskatt. Dette kan bidra til å redusere din samlede skatteplikt. I motsetning til … Les mer

Hva er behovstilnærmingen?

Behovstilnærmingen er en pensjonsplanleggingsstrategi som fokuserer på å identifisere og kvantifisere en persons fremtidige inntekts- og utgiftsbehov. Denne informasjonen brukes deretter til å utvikle en pensjonsplan som vil gi den nødvendige inntekten for å dekke disse utgiftene. Behovstilnærmingen er en populær strategi for pensjoneringsplanlegging fordi den er relativt enkel å forstå og implementere. I tillegg … Les mer

Hva er omkarakterisering?

Rekarakterisering er en skatteplanleggingsstrategi som brukes av investorer for å endre type investeringskonto fra en som er beskattet med en høyere sats til en som beskattes med en lavere sats. For eksempel kan en investor rekarakterisere en tradisjonell IRA til en Roth IRA. Rekarakteriseringen må gjøres innen en viss tidsramme fastsatt av IRS, og investoren … Les mer

Vested Interest

Når du har en egeninteresse i noe, har du en reell og offisiell rett til det. I sammenheng med pensjoneringsplanlegging er en egeninteresse en ansatts rett til å beholde pensjonsytelsene sine selv om de forlater jobben før pensjonering. Inntjening skjer når en ansatt oppfyller et visst tjenestekrav, vanligvis fem eller ti år. Etter at en … Les mer