Forstå Nest Egg

Et reiregg er en sum penger som settes av til å brukes til et bestemt formål, typisk til pensjonisttilværelsen. Begrepet «redegg» brukes ofte for å beskrive pengene som noen har spart til pensjonisttilværelsen. For mange mennesker er reiregg den viktigste ressursen de har. Det er viktig å forstå hvordan reiregg fungerer og hvordan man dyrker … Les mer

Hva er pensjoneringsberedskap?

Begrepet «pensjoneringsberedskap» refererer til tilstanden av å være forberedt på å pensjonere seg. Dette inkluderer å ha nok spart opp på pensjonskontoer, ha en plan for hvordan du skal ta ut penger fra disse kontoene, og ha en plan for hvordan du skal leve på en fast inntekt. Hva er de fem stadiene av pensjonering? … Les mer

Hva er pensjoneringsplanlegging?

Trinn, stadier og hva du bør vurdere. Hva er pensjoneringsplanlegging? Det er mange ting å vurdere når du planlegger for pensjonisttilværelsen. Her er noen trinn og stadier for å hjelpe deg med å planlegge pensjonisttilværelsen. Hvorfor er pensjoneringsplanlegging viktig? Pensjonsplanlegging er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til at du har … Les mer

Hva er en automatisk overgang?

En automatisk overgang er en funksjon for pensjonsordninger som lar deltakerne automatisk overføre pensjonssparingene sine fra en plan til en annen. Denne funksjonen brukes ofte når en ansatt bytter jobb og ønsker å flytte pensjonssparingene sine til en ny arbeidsgivers plan. Automatiske rollovers kan også brukes til å flytte pensjonssparing fra en tradisjonell IRA til … Les mer

Faktisk utsettelse og tester for faktisk bidragsprosent (ADP/ACP)

The Actual Deferral Percentage Test (ADP) er en test som brukes av 401(k)-planer for å sikre at deltakerne ikke drar uforholdsmessig fordel av planen. Testen sammenligner den gjennomsnittlige utsettelsesprosenten for høyt lønnede ansatte (HCE) med den gjennomsnittlige utsettelsesprosenten for ikke-høyt lønnede ansatte (NHCE). Hvis den gjennomsnittlige utsettelsesprosenten for HCE-ene er mer enn 2 % høyere … Les mer

Hva er en 408(k)-plan?

En 408 (k) plan er en type pensjonsspareplan som er sponset av en arbeidsgiver. Det ligner på en 401 (k) plan, men det er noen viktige forskjeller. Bidrag til en 408(k)-plan gjøres før skatt, noe som betyr at de ikke er underlagt inntektsskatt. Dette kan bidra til å redusere din samlede skatteplikt. I motsetning til … Les mer

Qualified Automatic Contribution Arrangement (QACA)

En kvalifisert automatisk bidragsordning (QACA) er en pensjonsspareplan på arbeidsplassen som automatisk registrerer ansatte og gir regelmessige bidrag på deres vegne. Ansatte kan velge bort planen hvis de ønsker det, men de fleste gjør det ikke. Bidragene gis til en 401(k), 403(b), eller 457 plan, og investeres på en rekke forskjellige måter, avhengig av den … Les mer

Aktiv deltakerstatus

En «aktiv deltakerstatus» er en betegnelse gitt til en ansatt som aktivt bidrar til en pensjonsordning. Denne statusen er viktig fordi den avgjør om en ansatt er kvalifisert til å motta visse fordeler, for eksempel en 401(k)-match fra arbeidsgiveren. For å opprettholde aktiv deltakerstatus, må en ansatt vanligvis gi regelmessige bidrag til pensjonskontoen sin og … Les mer

Hva er et beslutningsbrev?

Et beslutningsbrev er et brev fra Internal Revenue Service (IRS) som gir offisiell melding om at en arbeidsgivers pensjonsplan er i samsvar med føderal skattelov. Prosessen med fastsettelsesbrev er frivillig, men mange arbeidsgivere velger å sende inn planene sine for gjennomgang for å gi ansatte den tryggheten som følger med å vite at planen er … Les mer