Hva er en 408(k)-plan?

En 408 (k) plan er en type pensjonsspareplan som er sponset av en arbeidsgiver. Det ligner på en 401 (k) plan, men det er noen viktige forskjeller.

Bidrag til en 408(k)-plan gjøres før skatt, noe som betyr at de ikke er underlagt inntektsskatt. Dette kan bidra til å redusere din samlede skatteplikt.

I motsetning til en 401(k)-plan, er det ingen arbeidsgivertilsvarende bidrag med en 408(k)-plan. Imidlertid tilbyr mange 408 (k) planer et arbeidsgiverbidrag til overskuddsdeling.

Med en 408(k)-plan kan du vanligvis velge mellom et bredt spekter av investeringsalternativer, inkludert aksjer, obligasjoner og aksjefond.

En av de viktigste fordelene med en 408(k)-plan er at den kan hjelpe deg med å spare til pensjonisttilværelsen på skattefordel basis. Hvis du er i en høy skatteklasse, kan dette være en betydelig fordel.

En annen fordel med en 408(k)-plan er at den kan være en fin måte å supplere dine andre pensjonssparinger. Hvis du har en 401(k)-plan gjennom arbeidsgiveren din, kan du bidra til begge planene og potensielt øke din samlede pensjonssparing.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du fortsatt åpne en 408(k)-plan. Du vil imidlertid ikke kunne benytte deg av alternativet for bidrag før skatt.

Hvis du tenker på å åpne en 408(k)-plan, sørg for å sammenligne den med andre pensjonssparealternativer, for eksempel en 401(k)-plan eller en IRA. Det finnes ingen helhetlig løsning når det gjelder pensjonsplanlegging, så det er viktig å finne det alternativet som passer best for dine behov. Er en 408a det samme som en tradisjonell IRA? En tradisjonell IRA er en pensjonssparekonto som lar deg sette av penger til pensjonering før skatt. En 408a er en type tradisjonell IRA som lar deg rulle over midler fra en pensjonsordning som en 401(k) eller 403(b).

Hva er en 408-trust?

En 408-trust er en pensjonsspareplan som lar deg bidra med dollar etter skatt og deretter ta ut pengene skattefritt ved pensjonering. Pengene i trusten vokser skatteutsatt, og du trenger ikke å betale skatt på inntjeningen før du tar ut pengene. Hvordan får jeg en kopi av skjema 5498? Det er noen måter du kan få en kopi av skjemaet 5498 på. Den første måten er å kontakte IRS direkte og be om en kopi. Du kan også finne en kopi av skjemaet online på IRS-nettstedet. Til slutt kan du få en kopi av skjemaet fra din finansinstitusjon. Er en 408b det samme som en tradisjonell IRA? Nei, en 408b er ikke det samme som en tradisjonell IRA. En 408b er en pensjonsspareplan som tilbys av noen arbeidsgivere, mens en tradisjonell IRA er en individuell pensjonskonto som alle kan åpne. Det er noen likheter mellom de to kontotypene, men det er også noen viktige forskjeller. For eksempel gis bidrag til en 408b før skatt, mens bidrag til en tradisjonell IRA gis etter skatt. I tillegg beskattes uttak fra en 408b som alminnelig inntekt, mens uttak fra en tradisjonell IRA beskattes som kapitalgevinster.

Kan jeg stenge en livrente? Ja, du kan stenge en livrente, men det kan få konsekvenser avhengig av type livrente og vilkårene i kontrakten din. Hvis du for eksempel har en fast livrente, kan du bli pålagt tilbakekjøpsgebyr dersom du stenger livrenten innen et visst antall år. I tillegg, hvis du har en livrente som er skatteutsatt, kan du skylde skatt på pengene du tar ut hvis du stenger livrenten før du når pensjonsalderen.