Netto renteinntekter

Netto renteinntekter er differansen mellom renteinntektene opptjent på et selskaps eiendeler og rentekostnadene på forpliktelsene. For å beregne netto renteinntekter må et selskap først beregne brutto renteinntekter. Dette er den totale renteinntekten som er opptjent på alle selskapets eiendeler. Deretter må selskapet beregne sin brutto rentekostnad. Dette er den totale rentekostnaden på alle selskapets gjeld. … Les mer

Garantert livstidsuttaksfordel (GLWB)

En GLWB er en type pensjonsinntektsprodukt som gir en garantert inntektsstrøm for livet. Fordelen er vanligvis basert på en prosentandel av kontosaldoen, og utbetalingen skjer vanligvis månedlig. Fordelen med en GLWB er at den kan gi et mål på økonomisk trygghet i pensjonisttilværelsen, da inntekten er garantert uansett hvor lenge pensjonisten lever. Hvordan fungerer en … Les mer