Top Hat Plan

En topphat-plan er en pensjonsordning som er etablert og vedlikeholdt av en arbeidsgiver til eksklusiv fordel for en utvalgt gruppe ledere eller høyt lønnede ansatte. Arbeidsgiverbidragene til en topphat-plan er ikke underlagt de samme begrensningene som andre pensjonsordninger, for eksempel 401(k)s. Som et resultat kan topphatteplaner være et mer sjenerøst pensjonssparemiddel for høyt lønnede ansatte. … Les mer

Normal fortjeneste Definisjon

I regnskap er normal fortjeneste definert som inntekten som en virksomhet trenger å generere for å dekke driftskostnadene. Dette inkluderer både faste kostnader (som husleie og verktøy) og variable kostnader (som kostnaden for solgte varer). Normal fortjeneste blir også noen ganger referert til som «break-even point», fordi det er punktet der en bedrifts inntekter tilsvarer … Les mer

Produksjonsceller

Produksjonsceller er definert som en gruppe maskiner som er arrangert sammen for å utføre et spesifikt sett med produksjonsoppgaver. Maskinene i en produksjonscelle er typisk arrangert på en lineær måte, hvor hver maskin utfører en spesifikk funksjon i produksjonsprosessen. Produksjonsceller brukes ofte i bilindustrien, hvor de brukes til å sette sammen komponenter som motorer og … Les mer