Et Sovereign Wealth Fund (SWF) brukes til å gagne et lands økonomi

Et suverent formuesfond (SWF) er en pool av penger opprettet av en regjering for å investere på vegne av landet. Pengene i fondet kommer fra en rekke kilder, som overskuddsinntekter, valutareserver og salg av statseide eiendeler.

Hovedformålet med en SWF er å være til fordel for økonomien i landet ved å gi en kilde til langsiktig finansiering av investeringer, for eksempel infrastrukturprosjekter. Pengene i fondet kan også brukes til å stabilisere landets finanser i tider med økonomiske vanskeligheter.

SWF-er er et relativt nytt fenomen, med det første som ble etablert på 1950-tallet. I dag er det over 100 SWF-er rundt om i verden, med en samlet verdi på over $7 billioner.

Hvorfor er SWF bra?

Social Welfare Fund (SWF) er en type suverene formuesfond som brukes av regjeringer til å forvalte sosiale velferdsutgifter. Sosial velferd inkluderer et bredt spekter av offentlige programmer designet for å forbedre velferden til innbyggerne, inkludert programmer som dagpenger, helsetjenester og utdanning.

SWF tillater regjeringer å spare penger til fremtidige sosiale velferdsutgifter, noe som kan bidra til å sikre at disse programmene er bærekraftige på lang sikt. I tillegg kan SWF bidra til å jevne ut svingninger i offentlige utgifter, noe som kan være nyttig for å styre økonomien. Samlet sett kan SWF være et kraftig verktøy for regjeringer å bruke for å forbedre velferden til sine innbyggere.

Har Storbritannia en SWF?

Storbritannia har ikke et suverent formuesfond (SWF). Imidlertid har den en rekke statlige investeringsfond, hvorav den største er UK Government Investments (UKGI).

UKGI ble opprettet i 2016 for å administrere den britiske regjeringens investeringer på en rekke områder, inkludert aksjer i Royal Bank of Scotland og Lloyds Banking Group. Fra mars 2018 hadde UKGI 250 milliarder pund av eiendeler under forvaltning.

Andre statlige investeringsfond i Storbritannia inkluderer Pension Protection Fund og British Transport Infrastructure Fund.

Hva er SWF vanligvis etablert fra?

Det finnes noen forskjellige typer SWF, men den vanligste er det statlige formuesfondet. Suverene formuesfond er vanligvis opprettet av regjeringer for å investere inntektene fra naturressurser eller valutareserver.

Andre typer SWF inkluderer bedrifts-SWF, som er opprettet av selskaper for å investere i egne eller andre selskapers aksjer, og pensjonsfond, som er opprettet av selskaper eller myndigheter for å gi pensjonsytelser til ansatte. Hva er oppgaven om fattigdomskultur? Tesen om fattigdomskultur er troen på at fattigdom er et resultat av et sett med verdier og holdninger som går i arv fra generasjon til generasjon. Denne oppgaven er kontroversiell, og det er mye debatt om hvorvidt den er korrekt eller ikke. Når grupper er ordnet hierarkisk med ulike maktnivåer sosial prestisjestatus eller økonomiske ressurser kalles dette quizlet? Begrepet hierarki refererer til et system der elementer er ordnet etter nivåer av betydning. I en sosial kontekst kan hierarki referere til et system der grupper er ordnet etter nivåer av makt, sosial prestisje eller økonomiske ressurser.