Hva er offentlig sektors nettolån?

Offentlig sektors nettolån er det totale beløpet som staten låner fra offentlig sektor i en gitt tidsperiode. Dette inkluderer penger som er lånt fra andre offentlige etater, samt penger som er lånt fra privat sektor. Fører låneopptak til inflasjon? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Selv om det er sant at statlige … Les mer