Offentlig-private partnerskap (OPS): hva de er, hvordan de fungerer og eksempler

OPS: Definisjon, hvordan de fungerer og eksempler Hvor mange typer OPP finnes det? Det er fire typer OPS: 1. Offentlig-private partnerskap for infrastruktur 2. Offentlig-private partnerskap for sosiale tjenester 3. Offentlig-private partnerskap for økonomisk utvikling 4 Offentlig-private partnerskap for nasjonal sikkerhet Hvordan bygger du effektive offentlige/private partnerskap? Det finnes ikke noe entydig svar på dette … Les mer

Kjøp stoppordredefinisjon

En kjøpsstoppordre er en ordre om å kjøpe et verdipapir til en pris over gjeldende markedspris, vanligvis brukt for å begrense tap eller låse inn fortjeneste. En kjøpsstoppordre plasseres over gjeldende markedspris og utløses kun når verdipapirets pris treffer eller overstiger stoppprisen. På det tidspunktet blir ordren en markedsordre og fylles til den beste tilgjengelige … Les mer