Effektiv markedshypotese: Hva er det og hva er kritikken?

Hva er hypotesen om et effektivt marked? Den effektive markedshypotesen (EMH) er en investeringsteori som sier at det er umulig å «slå markedet» fordi aksjemarkedskursene reflekterer all tilgjengelig informasjon. EMH er en kontroversiell teori, og det er mye kritikk av den. Noen hevder at EMH ikke tar hensyn til rollen til menneskelig atferd i markedet, … Les mer

Hva er et tosidig marked?

Et tosidig marked er et marked der to distinkte grupper av kunder deler en felles plattform for å samhandle med hverandre. De to gruppene er typisk kjøpere og selgere, men kan også være låntakere og långivere, eller annonsører og utgivere. Nøkkelegenskapen til et tosidig marked er at suksessen til plattformen avhenger av at begge sider … Les mer

Hva er en svart svane i aksjemarkedet?

Eksempler og historie. Hva er en svart svane i aksjemarkedet? Er den svarte svanen begivenhet? En svart svane-hendelse er en svært usannsynlig eller uforutsigbar hendelse som har katastrofale konsekvenser. Black Swan-hendelser er ofte preget av deres ekstreme sjeldenhet, deres massive innvirkning og deres tilsynelatende uforklarlige natur. Er Black Swan ekte? Det finnes ikke noe fasitsvar … Les mer

Hva er en selgergruppe?

En salgsgruppe er en type forretningsorganisasjon der en gruppe selgere går sammen for å samle ressursene sine og selge produkter eller tjenester som en gruppe. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, for eksempel for å øke kjøpekraften, for å utvide kundebasen eller for å ta seg inn i nye markeder. Selgsgrupper kan være formelle … Les mer

Lær om en boble i økonomi

En boble er et økonomisk fenomen preget av den raske og uholdbare økningen i prisen på en eiendel. Eiendelen kan være alt fra en aksje eller vare til et stykke eiendom. En boble etterfølges vanligvis av et kraftig og plutselig fall i prisene, kjent som et «krasj». Bobler er ofte forårsaket av overdreven spekulasjon. Når … Les mer

Affidavit of Loss

En tapserklæring er et dokument som brukes til å rapportere tap av et verdipapir, vanligvis en obligasjon eller aksjebevis. Erklæringen brukes vanligvis når verdipapiret er tapt eller stjålet, og eieren trenger å skaffe en erstatning. Erklæringen kan også brukes til å rapportere tap av andre typer verdipapirer, for eksempel opsjoner eller futureskontrakter. Hvordan får jeg … Les mer

Plassering

Plassering av et produkt eller en tjeneste refererer til prosessen med å gjøre det tilgjengelig for salg til forbrukere. Dette kan gjøres gjennom ulike kanaler, som forhandlere, distributører, eller direkte til kunder gjennom nettbaserte plattformer. Plasseringen av et produkt eller en tjeneste vil ofte diktere prisen, samt markedsføringen og promoteringen som kreves for å selge … Les mer

Hva betyr Risk-On Risk-Off ved investering?

Når investorer sies å være i et risikohumør, betyr det at de er villige til å ta mer risiko for å oppnå høyere avkastning. Dette fører generelt til en økning i aksjekurser og andre risikable eiendeler, for eksempel råvarer. Når investorer er i et risiko-humør, er de mer konservative og prøver å unngå tap. Dette … Les mer

Rekonstitusjon

Rekonstituering skjer når et selskaps styre gjør endringer i sammensetningen av indeksen, enten ved å legge til eller fjerne komponentaksjer. Dette skjer vanligvis som svar på endringer i det underliggende markedet, for eksempel fusjoner, oppkjøp eller konkurser. Hva skjer under Russell rebalansering? Russell-rebalanseringen er en årlig begivenhet som finner sted i juni, når Russell 3000-indeksen … Les mer

Mest populære amerikanske sammensatte indekser – en oppfriskning

Det er mange forskjellige sammensatte indekser i USA, hver med sine egne unike egenskaper. De mest populære sammensatte indeksene er Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) og Nasdaq Composite Index. DJIA er et prisvektet gjennomsnitt på 30 blue-chip-aksjer som er ansett for å være en klokke for det amerikanske … Les mer