Ineffektiv markedsdefinisjon

Et ineffektivt marked er et der prisene på eiendeler ikke reflekterer all tilgjengelig informasjon nøyaktig. I et effektivt marked reflekterer prisene all relevant informasjon og endringer i denne informasjonen gjenspeiles raskt og nøyaktig i prisene. I et ineffektivt marked kan prisene være basert på utdatert informasjon eller ikke reflektere all relevant informasjon. Ineffektivitet kan oppstå … Les mer

Børser tilbyr en plattform for handel

En børs er en markedsplass hvor kjøpere og selgere kommer sammen for å handle verdipapirer. Børser tilbyr en plattform for handel som lar markedsdeltakere kjøpe og selge verdipapirer. Børsen gir rammene for handel, inkludert regler og forskrifter som styrer handel, og infrastrukturen for å støtte handel. Børsen samler kjøpere og selgere av verdipapirer og matcher … Les mer

Job Market er en konseptuell markedsplass for ansatte og arbeidsgivere

Arbeidsmarkedet refererer til den konseptuelle markedsplassen til ansatte og arbeidsgivere. I dette markedet søker arbeidsgivere etter arbeidstakere som har ferdighetene og erfaringen som trengs for å fylle ledige stillinger, og arbeidere ser etter arbeidsgivere som tilbyr de beste jobbmulighetene og kompensasjonspakkene. Arbeidsmarkedet er i stadig endring, ettersom nye teknologier og næringer dukker opp og gamle … Les mer

Kicking The Tyres Definisjon

Begrepet «kicking the tires» brukes ofte i investeringssammenheng, og refererer til ideen om å ta en nærmere titt på en investering før man bestemmer seg for om man skal forplikte seg til den eller ikke. Dette kan innebære å forske på investeringen, snakke med eksperter og få en følelse av hvordan den vil passe inn … Les mer

Effektiv markedshypotese: Hva er det og hva er kritikken?

Hva er hypotesen om et effektivt marked? Den effektive markedshypotesen (EMH) er en investeringsteori som sier at det er umulig å «slå markedet» fordi aksjemarkedskursene reflekterer all tilgjengelig informasjon. EMH er en kontroversiell teori, og det er mye kritikk av den. Noen hevder at EMH ikke tar hensyn til rollen til menneskelig atferd i markedet, … Les mer

Hva er et tosidig marked?

Et tosidig marked er et marked der to distinkte grupper av kunder deler en felles plattform for å samhandle med hverandre. De to gruppene er typisk kjøpere og selgere, men kan også være låntakere og långivere, eller annonsører og utgivere. Nøkkelegenskapen til et tosidig marked er at suksessen til plattformen avhenger av at begge sider … Les mer

Buy-Side

Kjøpssiden refererer vanligvis til gruppen av investorer som kjøper verdipapirer, vanligvis gjennom en megler, for å holde dem i investeringsporteføljen. Disse investorene kan være enkeltpersoner, banker, forsikringsselskaper, aksjefondsforvaltere eller pensjonsfond. Kjøpssiden inkluderer også analyseanalytikerne som jobber for disse firmaene og gir anbefalinger til porteføljeforvalterne. Hva kalles salgssiden av et marked? Salgssiden av et marked kalles … Les mer

Skum

I finans er skum et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der prisene i et marked stiger raskt og skaper en boble. Dette kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert spekulasjoner, enkle kredittbetingelser og lave renter. Når skum er tilstede i et marked, er det ofte vanskelig å verdsette eiendeler nøyaktig og … Les mer

Direkte markedstilgang (DMA)

Direkte markedstilgang (DMA) er en tjeneste som tilbys av noen meglerhus som lar investorer handle direkte med markedsaktører eller børser. DMA kan tilby en rekke fordeler, inkludert lavere transaksjonskostnader, større åpenhet og raskere utførelse. Det kan imidlertid også være mer risikabelt enn andre typer handel, da det gir investorer direkte eksponering mot markedet og gjør … Les mer

Hva er markedsdybde?

Definisjon, hvordan det brukes og eksempel. Hva er markedsdybde? Markedsdybde er et mål på antall kjøpere og selgere i et marked. Det brukes til å bestemme likviditeten til et marked og hvor lett prisene kan omsettes. For eksempel, hvis det er 100 kjøpere og 100 selgere i et marked, har markedet god likviditet. Dette betyr … Les mer