Brunei Investment Agency

Brunei Investment Agency (BIA) er det suverene formuesfondet til Sultanatet Brunei. Etablert i 1983, forvalter BIA en portefølje av investeringer på vegne av Brunei-regjeringen. BIA overvåkes av finansdepartementet og har hovedkontor i hovedstaden Bandar Seri Begawan. BIAs investeringsmandat er å generere langsiktig avkastning for Brunei-regjeringen, med fokus på å bevare kapital og generere inntekter. BIA … Les mer

Market Maven Definisjon

En markedsmann er en person med omfattende kunnskap om et bestemt marked som blir konsultert av andre for sin ekspertise. Markedsmavens er ofte trendsettere og opinionsledere i lokalsamfunnene deres. De blir respektert for sin innsikt og blir ofte sett til for veiledning om å ta beslutninger i markedet. Markedseksperter spiller en viktig rolle i hvordan … Les mer