Consumer Credit Protection Act av 1968 (CCPA)

Consumer Credit Protection Act av 1968 (CCPA) er en føderal lov som beskytter forbrukere mot urettferdig og villedende kredittpraksis. CCPA etablerer flere viktige forbrukerrettigheter, inkludert retten til personvern, retten til rettferdig kredittrapportering og retten til rettferdig inkasso. CCPA regulerer også kredittrapporteringsindustrien og setter standarder for kredittrapporteringsbyråer. Gjelder forbrukerkredittloven for bedrifter? Forbrukerkredittloven gjelder ikke for næringsdrivende. … Les mer

Påløpt men ikke rapportert (IBNR) Definisjon

Påløpt, men ikke rapportert (IBNR) er et forsikringsregnskapsbegrep som brukes til å beskrive den estimerte mengden av tap som er pådratt av et forsikringsselskap, men som ennå ikke er rapportert til selskapet. IBNR er en nøkkelmåling som brukes av forsikringsselskaper for å måle sine tapsreserver, da det kan ha en betydelig innvirkning på selskapets regnskap. … Les mer

Fast Market

Et raskt marked er et marked der handelsaktiviteten er høy og prisene endrer seg raskt. Et raskt marked kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert et stort antall handler som finner sted, en plutselig økning i mengden handelsaktivitet eller endringer i markedsforholdene. Hvordan unngår du handel med piskesag? Det er ikke noe definitivt svar … Les mer