Hva er et tosidig marked?

Et tosidig marked er et marked der to distinkte grupper av kunder deler en felles plattform for å samhandle med hverandre. De to gruppene er typisk kjøpere og selgere, men kan også være låntakere og långivere, eller annonsører og utgivere.

Nøkkelegenskapen til et tosidig marked er at suksessen til plattformen avhenger av at begge sider av markedet bruker den. For eksempel er en markedsplass for kjøp og salg av varer bare nyttig hvis det er nok kjøpere og selgere som bruker den.

Tosidige markeder omtales ofte som «nettverkseffekter»-markeder, fordi verdien av plattformen øker etter hvert som flere bruker den. Dette skyldes det faktum at jo flere som bruker plattformen, jo mer nyttig er den for alle.

De mest kjente eksemplene på tosidige markeder er nettbaserte markedsplasser som eBay, Airbnb og Uber. Disse plattformene har vært utrolig vellykkede med å matche kjøpere og selgere, eller gjester og verter, og har skapt en ny måte å drive forretning på.

Det finnes også mange andre eksempler på tosidige markeder, som kredittkortnettverk, datingapper og nyhetsnettsteder. I hvert tilfelle er plattformen bare vellykket hvis den kan tiltrekke seg en kritisk masse av brukere fra begge sider av markedet.

Er Spotify et tosidig marked?

Ja, Spotify er et tosidig marked.

Et tosidig marked er et marked der to distinkte grupper av kunder betjenes av én enkelt plattform. De to gruppene blir vanligvis referert til som "kunder" og "brukere". Kunder er personene som betaler for tjenesten, mens brukere er personene som bruker tjenesten.

Når det gjelder Spotify, er kundene personene som betaler for premium-abonnementet, mens brukerne er personene som bruker den gratis, annonsestøttede versjonen av tjenesten.

Spotify er et tosidig marked fordi det trenger både kunder og brukere for å lykkes. Kundene gir inntektene som Spotify bruker til å betale rettighetshaverne for musikken, mens brukerne oppgir lyttedataene som Spotify bruker for å tilpasse opplevelsen for hver kunde.

Spotify ville ikke kunne eksistere uten begge kundegruppene. Er AirBnB et flersidig marked? Ja, AirBnB er et flersidig marked. AirBnB kobler folk som trenger et sted å bo med folk som trenger å leie ut ekstra plass. Dette skaper et marked for begge sider å engasjere seg i. Er Apple et tosidig marked? Ja, Apple er et tosidig marked. Dette er fordi selskapet produserer både maskinvare- og programvareprodukter, som må være kompatible med hverandre for å fungere. Dette skaper behov for at begge typer produkter finnes i markedet for at forbrukerne skal kunne bruke dem.

Er Google et tosidig marked?

Ja, Google er et tosidig marked. I et tosidig marked er det to distinkte grupper av forbrukere som hver er villige til å betale for varen eller tjenesten som tilbys. I Googles tilfelle er de to gruppene annonsører og brukere. Annonsører er villige til å betale Google for muligheten til å vise annonsene sine til brukere, mens brukere er villige til å bruke Googles tjenester i bytte mot muligheten til å se relevante annonser. Er Expedia en tosidig markedsplass? Ja, Expedia er en tosidig markedsplass. Det er en markedsplass fordi det forbinder kjøpere og selgere på en markedsplass. Den er tosidig fordi den har to distinkte brukergrupper: reisende og hoteller (eller andre overnattingssteder).