Ineffektiv markedsdefinisjon

Et ineffektivt marked er et der prisene på eiendeler ikke reflekterer all tilgjengelig informasjon nøyaktig. I et effektivt marked reflekterer prisene all relevant informasjon og endringer i denne informasjonen gjenspeiles raskt og nøyaktig i prisene. I et ineffektivt marked kan prisene være basert på utdatert informasjon eller ikke reflektere all relevant informasjon. Ineffektivitet kan oppstå … Les mer

Hva er Graham-nummeret?

The Graham Number er et nummer som ble utviklet av den berømte investoren Benjamin Graham. Det er en måling av en aksjes virkelige verdi som tar hensyn til både selskapets inntjening og bokførte verdi. Graham-tallet beregnes ved å ta kvadratroten av selskapets resultat per aksje multiplisert med bokført verdi per aksje. Graham-nummeret er et verdifullt … Les mer

Hot Money Definisjon

Hot money er definert som midler som er investert i kortsiktige instrumenter for å utnytte rentedifferanser. Begrepet brukes vanligvis i referanse til investeringer gjort av sentralbanker eller store institusjonelle investorer. Hot money refererer vanligvis til store pengesummer som flyttes raskt inn og ut av investeringer, vanligvis som svar på endringer i renter eller økonomiske forhold. … Les mer