Hva er en fleksibel utgift?

En fleksibel utgift er en utgift som kan endres eller justeres, avhengig av den enkeltes eller familiens behov. Denne typen utgifter brukes ofte i budsjettering, da det gir en viss fleksibilitet i utgifter. Fleksible utgifter kan inkludere elementer som mat, klær og underholdning. Hvordan kategoriserer du en budsjettutgift? Det er noen forskjellige måter du kan … Les mer

Reconversion Definition

Rekonvertering Definisjon: Prosessen med å rekonvertere en individuell pensjonskonto (IRA) tilbake til en tradisjonell IRA. Dette gjøres vanligvis når kontoinnehaveren oppdager at han eller hun ikke kvalifiserer for de spesielle skattefordelene som er tilgjengelige med en Roth IRA. Betraktes en IRA-konvertering som en rollover? Ja, en IRA-konvertering betraktes som en rollover. Når du konverterer en … Les mer