IRS-publikasjon 590: Individuelle pensjonsordninger

IRS Publication 590: Individual Retirement Arrangements

Er det individuell pensjonskonto eller individuell pensjonsordning?

Det er ingen forskjell mellom en individuell pensjonskonto (IRA) og en individuell pensjonsordning (IRA). De er begge typer skattefordelte kontoer som kan brukes til å spare til pensjonisttilværelsen.

Hovedforskjellen mellom en IRA og en 401(k) eller annen arbeidsgiversponset pensjonsordning er at en IRA er en konto du åpner og finansierer selv, mens en 401(k) er en konto som er sponset av din arbeidsgiver og finansiert gjennom lønnstrekk.

Hva er de nye RMD-reglene for 2022?

De nye RMD-reglene for 2022 er som følger:

1. Minimumsalderen for å ta en RMD vil øke fra 70½ til 72.

2. Fristen for å ta en RMD forlenges fra 1. april år etter det året kontoeieren fyller 70½ til 1. april i året etter det året kontoeieren fyller 72.

3. RMD-beløpet økes fra 3,65 % til 4,00 % av saldo.

4. RMD-reglene vil gjelde både tradisjonelle IRAer og Roth IRAer. Kan jeg ta RMD når som helst i året jeg fyller 72? Svaret på dette spørsmålet er ja, du kan ta RMD når som helst i året du fyller 72. Men hvis du venter til etter 31. desember med å ta RMD, vil du bli underlagt en straff på 50 % av beløpet du bør har trukket seg tilbake.

Hvordan beregner jeg RMD for 2022?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av noen få faktorer, inkludert typen IRA du har og datoen du fyller 72 år (den obligatoriske distribusjonsalderen).

For tradisjonelle IRA-er vil du beregne RMD for 2022 ved å ta saldoen til IRA-en din per 31. desember 2021 og dele den med distribusjonsperioden som er spesifisert i tabellene for forventet levealder til IRS.

For Roth IRAer er svaret litt annerledes. Roth IRA-eiere er ikke pålagt å ta RMD, så det er ikke nødvendig å beregne en RMD for 2022.

Men hvis du har arvet en Roth IRA, må du beregne RMD ved å bruke samme metode som for en tradisjonell IRA.

IRS har en nyttig publikasjon 590-B som går i detalj om hvordan du beregner RMD. Må du betale skatt på IRA etter fylte 70? Du trenger ikke å betale skatt på IRA etter fylte 70 år.