Russell 2500-indeksen

Russell 2500-indeksen er en indeks over de 2500 minste selskapene i Russell 3000-indeksen. Russell 2500-indeksen er en markedsverdi-vektet indeks. Indeksen ble opprettet av Russell Investments 1. januar 1984. Er The Russell 2000 bedre enn S&P 500? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det er mange faktorer å ta hensyn til når … Les mer

CMBX-indekser og kommersielle boliglånsstøttede verdipapirer

CMBX-indeksene måler ytelsen til kommersielle boliglånssikrede verdipapirer (CMBS). Indeksene sporer de mest aktive og likvide CMBS-obligasjonene i markedet, og gir et omfattende og standardisert syn på CMBS-ytelsen. CMBX-indeksene brukes av investorer til å spore ytelsen til CMBS-markedet, for å sikre CMBS-porteføljer og for å lage og handle CMBS-baserte derivater. CMBX-indeksene brukes også av utstedere av … Les mer

Hva er en indeks?

Eksempler, hvordan det brukes og hvordan du investerer. Hva er en indeks? En indeks er et verktøy som investorer bruker til å måle ytelsen til et bestemt marked, sektor eller aktivaklasse. Det er et statistisk mål som er designet for å spore endringene i prisene på en kurv med verdipapirer over tid. Hvordan brukes en … Les mer

Lær om Russell 3000-indeksen

Russell 3000-indeksen er en indeks som består av de 3000 største selskapene i USA etter markedsverdi. Det er en bred markedsindeks, og brukes ofte som en målestokk for investeringsresultater. Russell 3000-indeksen består av de største 3000 selskapene i USA etter markedsverdi. Disse selskapene er vektet etter markedsverdi, så de største selskapene har størst innvirkning på … Les mer

Russell 3000 Verdiindeksdefinisjon

Russell 3000 Value Index er en indeks som måler ytelsen til Russell 3000 Index, som er en aksjemarkedsindeks som sporer de 3000 største børsnoterte selskapene i USA. Russell 3000 Value Index er en undergruppe av Russell 3000-indeksen, og den inkluderer de 500 største selskapene etter markedsverdi som anses å være undervurdert av markedet. Hva er … Les mer

Composite

En kompositt er en kombinasjon av to eller flere eiendeler med forskjellige egenskaper som kombineres for å danne en enkelt enhet. Begrepet brukes ofte om investeringsporteføljer, hvor ulike aktivaklasser kombineres for å oppnå ønsket risiko/avkastningsprofil. For eksempel kan en porteføljeforvalter lage en sammensetning av aksjer og obligasjoner som har et høyere avkastningspotensial enn en portefølje … Les mer

Indeksfonddefinisjon

Et indeksfond er et aksjefond eller børshandlet fond (ETF) designet for å følge visse forhåndsinnstilte regler slik at det kan spore ytelsen til en spesifikk markedsindeks. Indeksfondene forvaltes passivt, noe som betyr at deres porteføljer ikke aktivt forvaltes av profesjonelle pengeforvaltere. I stedet administreres de på en måte som søker å spore ytelsen til en … Les mer

Market Basket

En markedskurv er en samling av verdipapirer som handles sammen som en enhet. Verdipapirene i en markedskurv kan være aksjer, obligasjoner, opsjoner eller andre verdipapirer. Markedskurver brukes ofte av indeksfond og andre investeringsmidler for å spore ytelsen til et bestemt marked eller sektor. Hvordan kommer jeg til markedskurven? Det er noen forskjellige måter du kan … Les mer

Russell 1000-indeksen

Russell 1000 Index er en aksjemarkedsindeks som måler ytelsen til de 1000 største selskapene i det amerikanske markedet, målt ved markedsverdi. Indeksen vedlikeholdes av Russell Investments, et datterselskap av London Stock Exchange Group. Russell 1000-indeksen er en mye brukt referanseindeks for store aksjer, og brukes av mange institusjonelle investorer og pengeforvaltere som referanseindeks for deres … Les mer

CNX Nifty

CNX Nifty, også kjent som Nifty 50, er en aksjemarkedsindeks som består av de 50 største og mest omsatte aksjene på National Stock Exchange (NSE) i India. Det er en godt diversifisert indeks, med aksjer fra ulike sektorer som bank, finans, bygg, helsevesen, dagligvarehandel, informasjonsteknologi osv. CNX Nifty er ansett for å være et godt … Les mer