CMBX-indekser og kommersielle boliglånsstøttede verdipapirer

CMBX-indeksene måler ytelsen til kommersielle boliglånssikrede verdipapirer (CMBS). Indeksene sporer de mest aktive og likvide CMBS-obligasjonene i markedet, og gir et omfattende og standardisert syn på CMBS-ytelsen. CMBX-indeksene brukes av investorer til å spore ytelsen til CMBS-markedet, for å sikre CMBS-porteføljer og for å lage og handle CMBS-baserte derivater. CMBX-indeksene brukes også av utstedere av … Les mer

Hva er en Giffen-god?

Når vi snakker om en god Giffen, viser vi til bien hvis etterspørsel øker når prisen på varene øker. Denne oppførselen er nøyaktig det motsatte av det som skjer i normale varer, ikke i samsvar med loven om etterspørsel. La kreve lov indikerer at jo høyere prisen på varen, jo lavere er etterspørselen. Når det … Les mer

Kategorier G