Hva er produksjonskostnader og hvordan beregner du dem?

Hvordan beregne produksjonskostnader Hva er formelen for å beregne kostnad? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da prisen på noe kan variere avhengig av en rekke faktorer. Det er imidlertid noen generelle formler som kan brukes til å beregne kostnadene for noe. En vanlig formel er: Kostnad = (pris per enhet) x … Les mer

Market Basket

En markedskurv er en samling av verdipapirer som handles sammen som en enhet. Verdipapirene i en markedskurv kan være aksjer, obligasjoner, opsjoner eller andre verdipapirer. Markedskurver brukes ofte av indeksfond og andre investeringsmidler for å spore ytelsen til et bestemt marked eller sektor. Hvordan kommer jeg til markedskurven? Det er noen forskjellige måter du kan … Les mer

Multinational Corporation

Et multinasjonalt selskap (MNC) er et stort selskap som opererer i mer enn ett land. MNCer er også kjent som transnasjonale selskaper (TNCs). De er forskjellige fra innenlandske selskaper, som bare opererer i sine hjemland. MNC har en rekke fordeler i forhold til innenlandske selskaper. De kan spre risikoen ved å operere i flere land. … Les mer