Grey Market

Det grå markedet er et marked for verdipapirer som ennå ikke er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC). SEC krever at alle verdipapirtilbud registreres hos byrået, men det er et tidsvindu mellom når et selskap søker om registrering og når registreringen trer i kraft. I løpet av denne tiden kan verdipapirene handles i det … Les mer

tidsseriedefinisjon

En tidsserie er en serie datapunkter, typisk bestående av påfølgende målinger gjort over et tidsintervall. Datapunktene i en tidsserie registreres ofte med jevne tidsintervaller. En tidsserie kan betraktes som en samling av tilfeldige variabler, som vanligvis indekseres etter tid. En tidsserie brukes ofte til å spore endringer over tid, for eksempel den månedlige arbeidsledigheten, den … Les mer

CNX Nifty

CNX Nifty, også kjent som Nifty 50, er en aksjemarkedsindeks som består av de 50 største og mest omsatte aksjene på National Stock Exchange (NSE) i India. Det er en godt diversifisert indeks, med aksjer fra ulike sektorer som bank, finans, bygg, helsevesen, dagligvarehandel, informasjonsteknologi osv. CNX Nifty er ansett for å være et godt … Les mer