Hva er spekulasjoner?

Begrepet spekulasjon refererer til den økonomiske operasjonen med å kjøpe aksjer eller en hvilken som helst type produkt med ideen om å selge dem senere når prisen har endret seg, og for å tjene penger. Spekulering tjener til å indirekte regulere markedet og skape et lager av produkter i tilfelle mangel. For eksempel er det … Les mer