Horisontal spredning

En horisontal spredning er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Innløsningskursen er prisen som opsjonsinnehaveren kan kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til. Utløpsdatoen er datoen da opsjonen utløper og blir verdiløs. Hensikten med en horisontal spredning er å tjene penger på forskjellen i innløsningskursene … Les mer

Indeksfonddefinisjon

Et indeksfond er et aksjefond eller børshandlet fond (ETF) designet for å følge visse forhåndsinnstilte regler slik at det kan spore ytelsen til en spesifikk markedsindeks. Indeksfondene forvaltes passivt, noe som betyr at deres porteføljer ikke aktivt forvaltes av profesjonelle pengeforvaltere. I stedet administreres de på en måte som søker å spore ytelsen til en … Les mer