Composite

En kompositt er en kombinasjon av to eller flere eiendeler med forskjellige egenskaper som kombineres for å danne en enkelt enhet. Begrepet brukes ofte om investeringsporteføljer, hvor ulike aktivaklasser kombineres for å oppnå ønsket risiko/avkastningsprofil. For eksempel kan en porteføljeforvalter lage en sammensetning av aksjer og obligasjoner som har et høyere avkastningspotensial enn en portefølje … Les mer

Autorisert aksje

Autorisert aksje er det maksimale antallet aksjer som et selskap har lov til å utstede, som spesifisert i selskapets vedtekter. Når et selskap har utstedt alle sine autoriserte aksjer, kan det ikke utstede mer uten å endre vedtektene. Antall autoriserte aksjer fastsettes av selskapets styre og er typisk stort, slik at selskapet har fleksibilitet til … Les mer

Hva er big data?

Konseptet med big data ble født med et bestemt mål. Spesielt søker den å dekke uoppfylte behov, i vitenskapelig tilstand, relatert til datalagring eller behandling. Imidlertid ikke bare noen form for data, men data som var preget av volum, variasjon og overføringshastighet. Hva er Big Data og hva er det til? Teknologien bak big data … Les mer

Kategorier S