Alpha Generator

En alfagenerator er et verktøy som brukes av kvantitative analytikere for å generere alfa, eller avkastning over markedsavkastningen, fra en gitt investering. Alfageneratoren tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert eiendelens pris, volatilitet og likviditet, for å generere en avkastning som er høyere enn hva markedet ville tilby.

Hva er alfa i 3-faktormodell?

Alpha, i 3-faktormodellen, er et mål på avkastningen på en investering etter å ha tatt hensyn til risikofaktorene markedsbeta og størrelse. Det er med andre ord avkastningen på en investering som ikke forklares av markeds- eller størrelsesfaktorer. Hvordan lager du en alfa i aksjer? Det finnes en rekke måter å lage en alfa i aksjer. En måte er å bruke fundamental analyse for å identifisere aksjer som er undervurdert av markedet og har sterke fundamentale verdier. En annen måte er å bruke teknisk analyse for å identifisere aksjer som handles på viktige støtte- eller motstandsnivåer eller som har breakout-potensial. Og enda en måte er å bruke en kombinasjon av både fundamental og teknisk analyse for å identifisere aksjer som har både sterke fundamentaler og attraktive tekniske egenskaper.

Hva måler alfa ved investering? Alfa er et mål på en investerings ytelse i forhold til en referanseindeks. En positiv alfa indikerer at investeringen har gått bedre enn referanseindeksen, mens en negativ alfa indikerer at den har gått dårligere. Jo høyere alfa, jo bedre ytelse er investeringen.

Er alfa og CAPM det samme?

Alpha og CAPM er ikke det samme. CAPM er en modell som beskriver forholdet mellom forventet avkastning og risiko, mens alfa er et mål på ytelse.

CAPM sier at forventet avkastning på et verdipapir er lik risikofri rente pluss en risikopremie, som er en funksjon av verdipapirets beta. Beta måler mengden risiko knyttet til et verdipapir. Et verdipapir med en beta på 1 forventes å bevege seg i takt med markedet, mens et verdipapir med en beta på 2 forventes å være dobbelt så volatil som markedet.

Alpha, derimot, er et mål på hvor godt et verdipapir har prestert i forhold til forventet avkastning. Et verdipapir med alfa 1 har overgått forventet avkastning med 1 %.

Så for å svare på spørsmålet, nei, alfa og CAPM er ikke det samme.

Hva er en god alfaverdi? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da den beste alfaverdien vil variere avhengig av de spesifikke omstendighetene til dataene som analyseres. Noen generelle retningslinjer som kan være nyttige inkluderer imidlertid å velge en alfaverdi som er liten nok til å sikre at resultatene er statistisk signifikante, men ikke så små at resultatene er for sensitive for små endringer i dataene. I tillegg anbefales det ofte å bruke en alfaverdi på 0,05 eller 0,01 når du utfører statistiske tester.