Syntetisk anropsdefinisjon

En syntetisk samtaledefinisjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kombinere en lang put og en kort samtale for å skape en posisjon som oppfører seg som en lang samtale. Strategien brukes når traderen tror at den underliggende eiendelen vil stige, men er usikker på tidspunktet for flyttingen.

Den lange puten gir nedsidebeskyttelse i tilfelle eiendelen faller, mens den korte samtalen begrenser oppsidepotensialet. Avveiningen er at næringsdrivende vil betale en premie for beskyttelsen.

Hva er en syntetisk lang i alternativer?

En syntetisk lang i opsjoner er en opsjonsstrategi som innebærer å samtidig kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon på samme underliggende eiendel. Salgsopsjonen gir innehaveren rett til å selge den underliggende eiendelen til en spesifisert pris, mens kjøpsopsjonen gir innehaveren rett til å kjøpe den underliggende eiendelen til en spesifisert pris.

Hovedfordelen med en syntetisk long er at den lar innehaveren tjene på en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen, samtidig som den gir dem oppsidepotensialet hvis prisen på den underliggende eiendelen øker.

En ulempe med en syntetisk long er at den er dyrere enn bare å kjøpe en salgsopsjon, da kostnaden for salgsopsjonen blir oppveid av premien mottatt ved å selge kjøpsopsjonen.

En annen ulempe er at innehaveren er utsatt for risikoen for at den underliggende eiendelen går opp i pris og at salgsopsjonen utløper verdiløs, mens kjøpsopsjonen fortsatt er in-the-money. I dette tilfellet vil innehaveren miste hele premien betalt for salgsopsjonen.

Hvorfor er syntetisk kort?

Hovedårsaken til at syntetiske korte opsjonsstrategier brukes er fordi de lar investorer sikre sine porteføljer på en svært effektiv måte. Ved å bruke en syntetisk short kan investorer effektivt nøytralisere risikoen i porteføljene sine uten å måtte selge noen av sine faktiske posisjoner.

Det er noen forskjellige måter å konstruere en syntetisk shorts på. Den vanligste måten er å kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Dette skaper en "syntetisk" shortposisjon fordi investoren effektivt shorter det underliggende verdipapiret.

En annen måte å lage en syntetisk short er å kjøpe en kjøpsopsjon og selge en salgsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Dette skaper også effektivt en shortposisjon i det underliggende verdipapiret.

Hovedfordelen med å bruke syntetiske korte opsjonsstrategier er at de kan være svært effektive i sikringsporteføljer. For eksempel, hvis en investor er lang en aksje og ønsker å sikre seg mot en potensiell nedgang i aksjekursen, kan de kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Dette vil effektivt nøytralisere risikoen for deres lange posisjon i aksjen.

En annen fordel med syntetiske korte opsjonsstrategier er at de kan brukes til å spekulere i retningen til markedet. For eksempel, hvis en investor tror at markedet kommer til å falle, kan de kjøpe en salgsopsjon og selge en kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Hvis markedet faller, vil investoren tjene penger på sin posisjon.

Syntetiske korte opsjonsstrategier kan brukes på en rekke forskjellige måter og kan være svært nyttige for sikring av porteføljer og spekulasjoner om markedsretningen.

Hvordan fungerer anropsalternativer?

Kjøpsopsjoner er en type derivatkontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe en underliggende eiendel til en spesifisert pris innen en spesifisert tidsperiode. Kjøper av en kjøpsopsjon tror at prisen på den underliggende eiendelen vil øke, mens selgeren tror at den vil gå ned.

Hvis prisen på den underliggende eiendelen faktisk øker, kan innehaveren av kjøpsopsjonen utøve sin opsjon på å kjøpe eiendelen til den angitte prisen, og deretter selge den umiddelbart til den høyere markedsprisen, noe som resulterer i en fortjeneste. Hvis prisen på den underliggende eiendelen i stedet faller, vil kjøpsopsjonen utløpe verdiløs og selgeren vil beholde opsjonspremien som fortjeneste.

Kjøpsopsjoner brukes ofte som en måte å spekulere i fremtidige prisbevegelser på en underliggende eiendel, eller for å sikre seg mot potensielle prisfall. For eksempel kan et selskap som forventer at aksjekursen vil stige i fremtiden kjøpe en kjøpsopsjon som en måte å beskytte seg mot potensielle tap hvis aksjekursen faller uventet.

Hva er en syntetisk investor?

En syntetisk investor er en enhet som skaper en investeringsposisjon ved å kombinere to eller flere forskjellige finansielle instrumenter. For eksempel kan en syntetisk investor kjøpe en aksje og deretter kjøpe en kjøpsopsjon på den samme aksjen, for å opprette en syntetisk lang posisjon. Eller en syntetisk investor kan selge en aksje og kjøpe en salgsopsjon på den samme aksjen for å opprette en syntetisk shortposisjon.

Fordelen med å bruke syntetiske posisjoner er at de kan brukes til å gjenskape risiko/belønningsprofilen til mer komplekse finansielle instrumenter, uten å måtte kjøpe disse instrumentene. Dette kan være nyttig når du prøver å sikre en posisjon, eller når du prøver å ta en bestemt type risiko uten å pådra seg hele kostnaden ved å gjøre det.

Ulempen med syntetiske posisjoner er at de kan være vanskeligere å administrere enn enkle posisjoner, på grunn av at de involverer flere finansielle instrumenter. Dette kan gjøre det vanskeligere å spore den generelle ytelsen til posisjonen, og å justere posisjonen om nødvendig.

Hva er typene opsjonskontrakter?

Opsjonskontrakter er avtaler mellom to parter om å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris innen en viss tidsperiode. Det finnes to typer opsjonskontrakter: kjøpsopsjoner og salgsopsjoner.

Kjøpsopsjoner gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe den underliggende eiendelen til spesifisert pris innen spesifisert tidsperiode. Salgsopsjoner gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge den underliggende eiendelen til den angitte prisen innen den angitte tidsperioden.