Strukturell justering Definisjon

Strukturell justering Definisjon -

En strukturell justering er en regjeringspolitikk eller et program som implementeres for å forbedre den generelle ytelsen til en økonomi. Strukturelle tilpasninger foretas vanligvis som svar på økonomiske vanskeligheter, for eksempel en betalingsbalansekrise.

Hovedmålet med en strukturell tilpasning er å rette opp økonomiske ubalanser og forbedre effektiviteten i en økonomi. Strukturelle tilpasninger innebærer vanligvis endringer i offentlige utgifter, skattesatser, renter og valutakurser. De kan også innebære privatisering av statseide virksomheter, deregulering av industrier og liberalisering av handel.

Hva er fordelene med SAP? Det er mange fordeler med SAP-er, men noen av de mest bemerkelsesverdige er at de kan bidra til å fremme økonomisk vekst og stabilitet, kan bidra til å redusere fattigdom og kan forbedre livene til innbyggerne ved å gi dem tilgang til viktige tjenester. SAP-er kan også bidra til å forbedre effektiviteten til offentlige utgifter og kan øke åpenheten og ansvarligheten i myndighetene.

Hva er quizlet for strukturell justering?

Strukturelle tilpasningsquizlet er en prosess der et land endrer sin økonomiske struktur for bedre å tilpasse seg globale økonomiske krefter. Dette inkluderer typisk privatisering av statseide virksomheter, deregulering av industrier og kutt i offentlige utgifter. Strukturelle tilpasningsquizlet kan være en kontroversiell og smertefull prosess, men det blir ofte sett på som nødvendig for et land å forbli konkurransedyktig i den globale økonomien.

Hva er hensikten med strukturelle tilpasningsprogrammer?

Strukturelle tilpasningsprogrammer er utformet for å korrigere makroøkonomiske ubalanser i et lands økonomi. De involverer vanligvis en kombinasjon av finans- og pengepolitikk rettet mot å redusere offentlige utgifter, kontrollere inflasjonen og fremme økonomisk vekst.

Strukturelle tilpasningsprogrammer ble først introdusert på begynnelsen av 1980-tallet av Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken som en måte å hjelpe utviklingsland med å håndtere datidens gjeldskrise. Programmene har siden blitt brukt i en rekke andre situasjoner, inkludert den asiatiske finanskrisen i 1997 og den globale finanskrisen i 2008.

Kritikere av strukturelle tilpasningsprogrammer hevder at de ofte pålegger land som allerede sliter harde forhold, og at de kan føre til ytterligere økonomisk tilbakegang og sosial uro. Tilhengere hevder at programmene er nødvendige for å rette opp ubalanser og fremme langsiktig vekst.

Hva er det andre navnet på strukturell tilpasning?

Det finnes ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet ettersom begrepet "strukturell tilpasning" kan referere til et bredt spekter av økonomisk politikk og programmer. Imidlertid inkluderer noen vanlige alternative navn for strukturell tilpasning økonomisk reform, økonomisk omstrukturering og økonomisk liberalisering.

Hvordan forverrer strukturell tilpasning fattigdommen?

Strukturell tilpasning er en type økonomisk politikk implementert av Det internasjonale pengefondet (IMF) for å forbedre betalingsbalansen i et land. Denne politikken innebærer vanligvis valutadevaluering, reduksjon i offentlige utgifter og en økning i renten. Disse tiltakene fører ofte til økte levekostnader og redusert levestandard for de fattigste i samfunnet. I mange tilfeller har strukturell tilpasning vist seg å øke fattigdom og ulikhet.