Fornedrelse

Debasement er prosessen med å senke verdien av en valuta. Dette kan gjøres ved å trykke mer penger, noe som reduserer verdien av hver enkelt valutaenhet. Nedringing kan også være forårsaket av å senke kvaliteten på metallet som brukes til å lage mynter. For eksempel, hvis et lands mynter er laget av gull, men regjeringen … Les mer

Syklisk arbeidsledighet

Syklisk arbeidsledighet er når arbeidsløsheten øker under økonomiske nedgangstider. Det er forårsaket av mangel på samlet etterspørsel i økonomien. Syklisk arbeidsledighet kan dempes av offentlige utgifter og pengepolitikk. Hva er Phillipskurven i makroøkonomi? Phillipskurven er en makroøkonomisk modell som beskriver sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet. Den er oppkalt etter økonomen A. W. Phillips, som først … Les mer

Hva er en utviklet økonomi?

Definisjon, hvordan det fungerer, HDI-indeks. Hva er en utviklet økonomi? En utviklet økonomi er en økonomi som viser et høyt nivå av økonomisk utvikling. Dette måles vanligvis av faktorer som BNP per innbygger, forventet levealder og leseferdighet. Land med utviklede økonomier har vanligvis også en høy Human Development Index-score. Hva er et kort svar på … Les mer

Grønne skudd

Begrepet «grønne skudd» brukes for å beskrive tegn på økonomisk vekst eller bedring, spesielt etter en periode med resesjon eller nedgang. Uttrykket brukes ofte i media for å beskrive positive økonomiske nyheter, og brukes ofte av politikere for å beskrive deres politikk som vellykket. Hva er skuddsystemet i planter? I landbruket er et skuddsystem en … Les mer

Substitusjonseffekt Definisjon

Substitusjonseffekten er endringen i forbruket som følger av en endring i prisen på en vare. Substitusjonseffekten oppstår fordi en endring i prisen endrer den relative prisen på to varer, noe som gjør den ene relativt dyrere enn den andre. Dette oppmuntrer forbrukere til å erstatte den dyrere varen med den rimeligere. Tenk for eksempel på … Les mer

Økonomisk vekst Definisjon

Økonomisk vekst er et bredt mål på en økonomis generelle helse og er typisk representert ved en økning i et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) eller bruttonasjonalinntekt (BNI). BNP er den mest brukte beregningen for å måle økonomisk vekst og brukes ofte til å sammenligne den økonomiske ytelsen til forskjellige land. BNI er en litt annen beregning … Les mer

Circular Flow Model

Den sirkulære flytmodellen er en grafisk representasjon av strømmen av penger og varer og tjenester mellom de ulike sektorene i økonomien. Modellen viser hvordan de ulike sektorene henger sammen og hvordan penger flyter mellom dem. Hva er det andre navnet på inntektsflyten? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det er et spørsmål … Les mer

Digital Native Definition

En digital innfødt er en person som er født eller oppvokst i løpet av den digitale tidsalderen og dermed er komfortabel med å bruke digitale teknologier. Begrepet digital native brukes ofte i motsetning til digital immigrant, som refererer til individer som ikke er like komfortable eller fortrolige med å bruke digitale teknologier. Hva gjør deg … Les mer

Grey Swan Definisjon

En grå svane er en hendelse med lav sannsynlighet for å inntreffe, men med potensielt alvorlige konsekvenser. Begrepet ble laget av Nassim Nicholas Taleb i hans bok fra 2007 The Black Swan. Taleb hevder at problemet med å forutsi sjeldne hendelser er at de ofte feilaktig anses som umulige. Dette fører til en falsk følelse … Les mer

Hva gjør en økonometiker?

En økonometriker er en som bruker statistiske metoder for å studere økonomiske data og utvikle økonomiske modeller. Økonometrikere jobber ofte i myndigheter, akademia eller privat sektor, og deres arbeid kan innebære alt fra å designe økonomiske undersøkelser til å forutsi økonomisk aktivitet. Har økonometri mye matematikk? Økonometri har mye matematikk. Fokus for økonometri er på … Les mer