Større opp den lange hekken

Den lange sikringen er en handelsstrategi for futuresmarkedet som innebærer å ta en lang posisjon i en futureskontrakt for å oppveie risikoen for prisbevegelser i den underliggende eiendelen. Den lange sikringen kan brukes til å beskytte mot både nedside- og oppsideprisrisiko.

Den lange sikringen brukes vanligvis av institusjonelle investorer og store selskaper som har eksponering mot den underliggende eiendelen. For eksempel kan et selskap som planlegger å bygge en ny fabrikk ta en lang posisjon i en futureskontrakt for varen som skal brukes i byggingen av fabrikken. Dette vil beskytte selskapet mot enhver økning i prisen på varen.

Den lange sikringen kan også brukes av investorer som er positive på den underliggende eiendelen. I dette tilfellet vil investoren ta en lang posisjon i futureskontrakten for å tjene på en økning i prisen på den underliggende eiendelen.

Den lange sikringen er en relativt enkel handelsstrategi for futuresmarkedet som kan brukes til å beskytte mot prisrisiko. Det er imidlertid viktig å merke seg at den lange sikringen ikke beskytter mot alle typer risiko. For eksempel vil den lange sikringen ikke beskytte mot risikoen for at den underliggende eiendelen blir verdiløs.

Når vil en opsjonssikring være bedre enn en futures- eller terminsikring?

Det kommer egentlig an på situasjonen.

En futures- eller terminkontrakt låser prisen på en eiendel for levering på et fremtidig tidspunkt. Dette er nyttig hvis du er bekymret for at prisen på eiendelen går opp.

En opsjon gir deg rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris. Dette er nyttig hvis du er bekymret for at prisen på eiendelen går ned.

Så hvis du er bekymret for at prisen skal opp, er en futures- eller terminkontrakt bedre. Hvis du er bekymret for at prisen går ned, er et alternativ bedre. Hva er en lang fremtid? En lang fremtid er en futureskontrakt der traderen godtar å kjøpe en bestemt eiendel til en spesifisert pris på et tidspunkt i fremtiden. Handelsmannen sies å være "lang" fremtiden.

Hvordan vet du om en sikring er effektiv?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det er en rekke faktorer å vurdere når man vurderer effektiviteten til en sikring. Noen av nøkkelfaktorene å se på inkluderer:

- Nivået på beskyttelse sikringen gir mot potensielle tap

- Kostnadene forbundet med sikringen (både på forhånd og pågående)

- innvirkning sikringen har på den samlede lønnsomheten til handelen

- Graden av kompleksitet involvert i implementering og vedlikehold av sikringen

Til syvende og sist bør avgjørelsen om å sikre eller ikke komme ned til en kostnad-nytte-analyse . Hvis kostnadene ved sikring oppveier fordelene, er det kanskje ikke en effektiv strategi. Hvordan sikrer du råoljefutures? Den enkleste måten å sikre råoljefutures på er å kjøpe en oljefutureskontrakt. Dette vil beskytte deg mot en nedgang i oljeprisen. Hvis prisen på olje øker, vil du tape penger på oljeterminkontrakten din, men dette vil bli oppveid av gevinstene i oljeprisen.

Hva er et godt sikringsforhold?

Et godt sikringsforhold er et som minimerer risikoen for tap, samtidig som det gir mulighet for et visst potensial for fortjeneste. Det ideelle sikringsforholdet vil variere avhengig av de spesifikke omstendighetene ved handelen, men en vanlig tommelfingerregel er å sikre to tredjedeler av posisjonen.