Hva er et Long/Short Fund?

Et long/short-fond er et verdipapirfond som investerer i både lange og korte posisjoner i en rekke aktivaklasser. Fondets forvaltere bruker en rekke investeringsstrategier for å generere avkastning som ikke er korrelert med det bredere markedet.

Fondets forvaltere vil ta både lange og korte posisjoner i en rekke aktivaklasser. De vil bruke en rekke investeringsstrategier for å generere avkastning som ikke er korrelert med det bredere markedet. Målet med fondet er å generere avkastning som ikke er avhengig av markedsretningen.

Hva betyr lang og kort i opsjoner? I opsjonsmarkedet refererer "lang" og "kort" til kjøp og salg av opsjonskontrakter. Når du er "lang" en opsjon, har du kjøpt rett til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en fastsatt pris. Når du er "short" en opsjon, har du solgt retten til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en fastsatt pris.

Finnes det en long-short ETF? Ja, det finnes lang-korte ETFer. Dette er verdipapirfond som investerer i både lange og korte posisjoner for å sikre seg mot markedsrisiko. Noen eksempler på lang-korte ETFer inkluderer ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS) og ProShares UltraShort QQQ ETF (QID).

Hva betyr lang-kort ved investering?

Begrepet "lang-kort" refererer til en type investeringsstrategi der investoren tar både lange og korte posisjoner i ulike verdipapirer for å minimere risikoen samtidig som han kan tjene på markedsbevegelser.

En lang posisjon er en investering som vil tjene på hvis prisen på verdipapiret går opp. En shortposisjon er en investering som vil tjene penger hvis prisen på verdipapiret går ned.

Ved å ta både lange og korte posisjoner kan investoren oppveie noe av risikoen for at markedet går mot dem. For eksempel, hvis de er long på en aksje som går ned i verdi, kan de kompensere for det tapet ved å være short på en aksje som går opp i verdi.

Long-short investeringsstrategien kan brukes i forskjellige markeder, inkludert aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet og råvaremarkedet. Kan du lange og korte samtidig? Ja, du kan lange og korte på samme tid. Faktisk er mange aksjefond designet for å gjøre nettopp det. Disse fondtypene kalles "balanserte" eller "aksjeinntektsfond".

Hvor lenge kan du holde en kort posisjon?

En shortposisjon er en innsats på at et verdipapir vil falle i verdi. For å ta en kort posisjon låner du andeler av verdipapiret fra noen andre, selger aksjene og håper å kjøpe dem tilbake til en lavere pris, slik at du kan returnere dem til personen du lånte dem av og få differansen i lommene.

Det er ikke noe fastsatt svar på hvor lenge du kan holde en shortposisjon, da det vil avhenge av faktorer som hvor mye verdipapiret faller i verdi og hvor mye personen du lånte aksjene av er villig til å la deg beholde dem for. Som en generell regel bør du imidlertid forvente å måtte stenge din shortposisjon innen noen få dager eller uker.