Split Limits

Split limits er en type forsikringsdekning som gir ulike dekningsgrenser for ulike typer tap. For eksempel kan en policy med delte grenser ha en grense på $100 000 for kroppsskade per person, $300 000 for kroppsskade per ulykke og $50 000 for skade på eiendom.

Hva er delte grenser i forsikring?

En delt grense er en forsikringsramme som er delt inn i to eller flere delgrenser, som hver gjelder for en annen type dekning. For eksempel kan en bilforsikring ha en delt grense på $50.000/$100.000, noe som betyr at polisen vil betale opptil $50.000 for hver person som er skadet i en ulykke, opp til totalt $100.000 for alle skader påført i ulykken. Hva betyr 100k CSL i forsikring? 100k CSL er en type bedriftsforsikring som gir dekning for opptil $100 000 i skader. Denne dekningen brukes vanligvis for å beskytte virksomheter mot søksmål eller andre økonomiske tap som kan skyldes uaktsomhet eller annet juridisk ansvar. Hva betyr 15k 30k 5k? 15k 30k 5k er en fordelspakke som tilbys av noen arbeidsgivere som inkluderer helse-, tann- og synsforsikring. Tallene representerer det maksimale dekningsbeløpet arbeidsgiveren vil gi for hver type forsikring. For eksempel, hvis en ansatt har en helseforsikringsplan med en egenandel på $ 15 000, vil arbeidsgiveren betale opptil $ 15 000 av den ansattes medisinske utgifter. Hvis den ansatte har en tannlegeplan med en egenandel på $30 000, vil arbeidsgiveren betale opptil $30 000 av den ansattes tannlegeutgifter. Hvis den ansatte har en visjonsplan med en egenandel på $5 000, vil arbeidsgiveren betale opptil $5 000 av arbeidstakerens visjonsutgifter.

Hva er 1 million CSL?

1 million CSL er en type bedriftsforsikring som gir dekning for din bedrift i tilfelle en av dine ansatte blir saksøkt for noe som har skjedd i løpet av arbeidet. Denne dekningen kan bidra til å beskytte virksomheten din mot økonomisk ruin i tilfelle en ansatt blir funnet erstatningsansvarlig.

Hvordan beregnes delte grenser?

Når et selskap kjøper forsikring, vil forsikringsselskapet sette en grense på dekningsbeløpet. Dette er det maksimale beløpet assurandøren vil utbetale ved skade. Selskapet kan da kjøpe tilleggsforsikring for å dekke eventuelle kostnader over denne grensen.

Delte grenser er en type forsikringsdekning som setter en grense for beløpet forsikringsgiveren vil betale for hver type skade. For eksempel kan et selskap kjøpe en polise med en grense på $100 000 for skade på eiendom og en grense på $50 000 for ansvar. Dette betyr at hvis selskapet lider $150.000 i skader fra en enkelt hendelse, vil forsikringsselskapet bare betale ut $100.000. Selskapet ville da være ansvarlig for de resterende $50 000.