Kontanter og kontantekvivalenter (CCE) Definisjon: Typer og eksempler

Hva er kontanter og kontantekvivalenter? kontanter og kontantekvivalenter er eiendeler som lett kan konverteres til kontanter. Vanlige eksempler inkluderer kontanter på hånden, sjekk- og sparekontoer, kortsiktige investeringer og pengemarkedsinstrumenter. Hva er CCE i finans? CCE, eller kostnad for sysselsatt kapital, er en finansiell beregning som brukes til å måle effektiviteten til et selskaps investeringsbeslutninger. Beregningen … Les mer

Split Limits

Split limits er en type forsikringsdekning som gir ulike dekningsgrenser for ulike typer tap. For eksempel kan en policy med delte grenser ha en grense på $100 000 for kroppsskade per person, $300 000 for kroppsskade per ulykke og $50 000 for skade på eiendom. Hva er delte grenser i forsikring? En delt grense er … Les mer