Skatteunndrager: Betydning, definisjon og straffer

Skatteunndrager: betydning, definisjon og straff

Hva er den vanligste skatteunndragelsen?

Den vanligste typen skatteunndragelser er å unnlate å rapportere inntekt. Dette kan gjøres ved å ikke rapportere alle inntektene som ble opptjent, rapportere inntekter som faktisk ikke ble opptjent, eller kreve falske fradrag eller utgifter. Andre typer skatteunndragelser inkluderer å underrapportere verdien av eiendeler, kreve personlige utgifter som forretningsutgifter og skjule penger eller eiendeler på offshore-kontoer. Er skatteunndragelse en form for hvitvasking? Ja, skatteunndragelse er en form for hvitvasking. Hvitvasking av penger er prosessen med å skjule kilden til ulovlig innhentede penger, og skatteunndragelse er handlingen for ulovlig å unngå å betale skatt. Per definisjon er altså skatteunndragelse en form for hvitvasking.

Hvordan takler du skattesvindel?

Hvis du er utsatt for skattesvindel, er det første du bør gjøre å kontakte skattemyndighetene. Du kan gjøre dette ved å ringe 1-800-829-1040.

Det finnes noen forskjellige typer skattesvindel, så skattemyndighetene må vite hvilken type du er offer for for å kunne hjelpe deg.

Skattemyndighetene vil da hjelpe deg med å sende inn en endret retur, om nødvendig, og vil også hjelpe deg med å sende inn en politianmeldelse.

Det er et par ting du kan gjøre for å forhindre at skattesvindel skjer med deg i utgangspunktet.

Først, oppbevar alltid din personlige informasjon trygg. Dette inkluderer personnummer, fødselsdato og hjemmeadresse.

For det andre, vær forsiktig når du deler din personlige informasjon på nettet eller over telefon. Gi kun din personlige informasjon til pålitelige kilder.

For det tredje, se gjennom kredittrapporten regelmessig for å se etter mistenkelig aktivitet. Du kan få en gratis kredittrapport fra hver av de tre store kredittbyråene en gang i året.

Hvis du tror du kan være et offer for skattesvindel, eller hvis du har spørsmål, vennligst kontakt IRS umiddelbart. Hvilket av følgende er et eksempel på skatteunndragelse? Det vanligste eksemplet på skatteunndragelse er å unnlate å rapportere inntekt. Dette kan gjøres ved å ikke rapportere alle inntektene som ble opptjent, overdrive fradrag eller kreve personlige utgifter som forretningsutgifter.

Hva er straffen for ikke oppgitt inntekt?

Hvis du blir tatt i å ikke opplyse om hele inntekten din, kan du bli utsatt for en rekke straffer. De vanligste straffene er bøter og fengsel.

Bøter:

IRS pålegger en bot på opptil $250 000 for hvert år du unnlater å opplyse om inntekten din. Denne boten kommer i tillegg til eventuelle andre skatter og bøter du måtte skylde.

Fengselstid:

Du kan også bli utsatt for opptil 3 år i fengsel for hvert år du unnlater å opplyse om inntekten din.