Hva betyr «investeringsmultiplikator»?

En investeringsmultiplikator er et økonomisk begrep som refererer til økningen i økonomisk aktivitet som følge av en økning i investeringen. Multiplikatoreffekten oppstår når en initial økning i investeringer fører til en større økning i økonomisk aktivitet. Investeringsmultiplikatoren er et mål på denne effekten. Investeringsmultiplikatoren er et nøkkelbegrep i keynesiansk økonomi. Keynesiansk økonomi er en teori … Les mer

Skatteunndrager: Betydning, definisjon og straffer

Skatteunndrager: betydning, definisjon og straff Hva er den vanligste skatteunndragelsen? Den vanligste typen skatteunndragelser er å unnlate å rapportere inntekt. Dette kan gjøres ved å ikke rapportere alle inntektene som ble opptjent, rapportere inntekter som faktisk ikke ble opptjent, eller kreve falske fradrag eller utgifter. Andre typer skatteunndragelser inkluderer å underrapportere verdien av eiendeler, kreve … Les mer

Vet ikke (DK)

«Don’t Know (DK)» er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der en trader er usikker på hvilken retning markedet vil bevege seg. Dette skjer ofte når det mangler tydelig informasjon eller når markedet beveger seg uberegnelig. I disse situasjonene er det ofte best å holde seg utenfor markedet til situasjonen blir klarere. … Les mer