Endret sjekk

En endret sjekk er en sjekk som har blitt endret på en eller annen måte uten tillatelse fra betalingsmottakeren. Endringen kan være så enkel som å endre dollarbeløpet eller betalingsmottakerens navn. Å endre en sjekk er en form for sjekksvindel og er en forbrytelse i mange jurisdiksjoner. Det er noen forskjellige måter noen kan endre … Les mer

Hva er skimming?

Skimming er en type økonomisk svindel som involverer ulovlig fjerning av midler fra en finansinstitusjon. Dette kan gjøres på ulike måter, som å opprette falske kontoer, bruke falsk identifikasjon eller ved å foreta uautoriserte uttak. Skimming kan også forekomme når en person bruker en legitim konto til å traktere midler ut av institusjonen. Hva er … Les mer

Hva er trunkering?

Trunkering er prosessen med å forkorte et tall ved å kutte av noen av sifrene. For eksempel, hvis tallet 1234 avkortes til to desimaler, blir det 12,34. Trunkering brukes ofte i økonomisk svindel, da det kan få et tall til å virke mindre enn det faktisk er. For eksempel, hvis noen ønsker å låne penger … Les mer

Skatteunndrager: Betydning, definisjon og straffer

Skatteunndrager: betydning, definisjon og straff Hva er den vanligste skatteunndragelsen? Den vanligste typen skatteunndragelser er å unnlate å rapportere inntekt. Dette kan gjøres ved å ikke rapportere alle inntektene som ble opptjent, rapportere inntekter som faktisk ikke ble opptjent, eller kreve falske fradrag eller utgifter. Andre typer skatteunndragelser inkluderer å underrapportere verdien av eiendeler, kreve … Les mer

Definisjon av flylån

Et flylån er en type svindel som involverer bruk av oppblåste takster for å sikre lån for mer enn den faktiske verdien av en eiendom. Luftlån brukes ofte i eiendomstransaksjoner, og kan være vanskelig å oppdage. For eksempel kan en låntaker finne en eiendom som er verdt $100.000, men en takst kan opplyse om at … Les mer

Hva er skattesvindel?

Skattesvindel er bevisst feilaktig fremstilling av opplysninger på en selvangivelse for å redusere skyldig skatt. Dette kan ha form av underrapportering av inntekt, krav om falske fradrag eller bevisst underbetalt skatt. Skattesvindel er en alvorlig forbrytelse som kan gi store bøter og til og med fengsel. Hva er det vanligste skattesvindel? Det finnes mange typer … Les mer

Hva er forfalskning?

Forfalskning er en type svindel som innebærer å utgi seg for en annen person eller enhet for å lure noen. For eksempel kan en bedrager sende en e-post som ser ut til å være fra et legitimt selskap for å lure noen til å gi dem sensitiv informasjon. Spoofing kan også gjøres via telefon eller … Les mer