Forstå bedriftssvindel

Bedriftssvindel er en type hvitsnippkriminalitet som refererer til ulovlige eller uetiske aktiviteter utført av enkeltpersoner i et selskap for økonomisk vinning. Bedriftssvindel kan ha mange forskjellige former, inkludert regnskapssvindel, underslag og innsidehandel.

Bedriftssvindel er et alvorlig problem i USA, og koster bedrifter milliarder av dollar hvert år. Bedriftssvindel kan ha en ødeleggende innvirkning på et selskap, dets ansatte og dets aksjonærer. I noen tilfeller kan bedriftssvindel føre til kollaps av et selskap.

Det er flere skritt som bedrifter kan ta for å forhindre og oppdage bedriftssvindel. Disse trinnene inkluderer etablering av robuste interne kontroller, gjennomføring av bakgrunnssjekker av ansatte og implementering av programvare for oppdagelse og forebygging av svindel.

Hva er noen typer økonomisk svindel?

Det finnes mange typer økonomisk svindel, men noen av de vanligste inkluderer:

1. Ponzi-ordninger: En Ponzi-ordning er en uredelig investeringsoperasjon der operatøren genererer avkastning for eldre investorer ved å rekruttere nye investorer, i stedet for fra faktiske investorer. fortjeneste opptjent gjennom legitime forretningsaktiviteter.

2. Investeringssvindel: Investeringssvindel oppstår når noen gir informasjon feilaktig for å overbevise andre om å investere penger i et verdipapir, en råvare eller en annen eiendel, og deretter ulovlig lomme pengene for seg selv.

3. Forsikringssvindel: Forsikringssvindel oppstår når noen sender inn et falskt forsikringskrav eller øker kostnadene ved reparasjoner for å få en større utbetaling fra forsikringsselskapet.

4. Banksvindel: Banksvindel oppstår når noen bruker falsk eller villedende informasjon for å få penger, eiendeler eller kreditt fra en finansinstitusjon.

5. Skattesvindel: Skattesvindel oppstår når noen med vilje har gitt uriktige opplysninger i selvangivelsen for å redusere skatteplikten.

6. Boliglånssvindel: Boliglånssvindel oppstår når noen med vilje gir uriktige opplysninger på en boliglånssøknad for å få lån eller få lån med gunstigere vilkår.

7. Kredittkortsvindel: Kredittkortsvindel oppstår når noen bruker et stjålet eller forfalsket kredittkort til å foreta uautoriserte kjøp, eller når noen bruker andres kredittkortinformasjon til å foreta uautoriserte kjøp.

8. Identitetstyveri: Identitetstyveri oppstår når noen skaffer seg en annen persons personlige opplysninger, for eksempel personnummer eller kredittkortnummer, for å begå svindel eller andre forbrytelser.

Hva er den vanligste økonomiske svindelen? I følge FBIs 2018 Internet Crime Report er den vanligste typen økonomisk svindel manglende betaling/ikke-levering, som utgjorde nesten 40 % av alle klager. Denne typen svindel oppstår vanligvis når en kjøper betaler for varer eller tjenester, men aldri mottar dem. Andre vanlige typer økonomisk svindel inkluderer phishing (15 %), identitetstyveri (11 %) og banksvindel (10 %).

Hva er de tre viktigste hovedelementene i økonomisk kriminalitet?

1. Hvitvasking av penger
2. Skatteunndragelse
3. Innsidehandel

Hva er de 2 grunnleggende typene svindel?

Det finnes mange typer svindel, men to av de vanligste er underslag av eiendeler og regnskapssvindel.

Underslag av eiendeler er når noen stjeler eller misbruker selskapets eiendeler for egen personlig vinning. Dette kan inkludere ting som underslag, skimming og tyveri.

Regnskapssvindel er når noen med vilje manipulerer regnskap for å få selskapet til å se mer lønnsomt ut enn det faktisk er. Dette kan gjøres gjennom ting som å lage bøker, øke inntektene og skape falske utgifter.

Hva er de fem forskjellige typene svindel?

De fem ulike typene svindel er:

1. Identitetstyveri
2. Kredittkortsvindel
3. Investeringssvindel
4. Internettsvindel
5. Forsikringssvindel