Series 82

Series 82-eksamenen administreres av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Det er en datamaskinbasert eksamen som består av 125 flervalgsspørsmål. Bestått poengsum for Series 82-eksamenen er 70 %. Eksamen dekker emner som offentlig tilbudsprosess, rollen til investeringsbankfolk og det regulatoriske miljøet. Hva er vanskeligere Sie eller Series 79? Det er ingen klar konsensus om hvilken eksamen … Les mer