Certified Information Systems Auditor (CISA)

A Certified Information Systems Auditor (CISA) er en profesjonell betegnelse som tildeles av Information Systems Audit and Control Association (ISACA) til personer som består en eksamen og oppfyller erfaring og etiske krav.

CISA-betegnelsen er anerkjent over hele verden som en førsteklasses sertifisering for fagfolk innen revisjon, kontroll og sikkerhet av informasjonssystemer. CISAer er ansatt i en rekke roller, inkludert informasjonssikkerhet, internrevisjon, IT-revisjon og rådgivning.

CISA-eksamenen dekker fem hoveddomener:

- Prosessen med å revidere informasjonssystemer
- Styring og ledelse av IT
- Informasjonssystemer anskaffelse, utvikling og implementering
- Drift av informasjonssystemer, vedlikehold , og støtte
- Beskyttelse av informasjonsressurser

For å oppnå CISA-betegnelsen må kandidater bestå en eksamen og oppfylle erfaring og etiske krav. Eksamen tilbys fire ganger i året, og kandidater må registrere seg på forhånd. Erfaringskravene kan oppfylles gjennom lønnet arbeid på heltid i ett eller flere av CISA-domenene.

De etiske kravene er utformet for å sikre at CISAer opprettholder de høyeste standarder for profesjonell oppførsel. CISAer må overholde ISACAs retningslinjer for profesjonell etikk og ISACAs retningslinjer for profesjonell oppførsel. Hva skjer hvis du mislykkes i CISA-eksamenen? Hvis du stryker på CISA-eksamenen, vil du ikke kunne bli sertifisert informasjonssystemrevisor. Du kan ta eksamen på nytt, men du må vente minst seks måneder før du gjør det. Hva er en god CISA-score? En god CISA-score er en poengsum som faller innenfor rekkevidden av poengsummene som anses å være akseptable av flertallet av arbeidsgivere. Omfanget av poengsum som anses å være akseptable vil variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men en poengsum innenfor området 70-80 % anses generelt å være en god poengsum. Hvor mange spørsmål er CISA-eksamenen? CISA-eksamenen består av 150 flervalgsspørsmål. Hvor mange ganger kan du ta CISA-eksamenen? Det er ingen grense for hvor mange ganger du kan ta CISA-eksamenen. Du må imidlertid vente minst 90 dager mellom hvert forsøk. Er CISA en regnskapssertifisering? Nei, sertifiseringen av Certified Information Systems Auditor (CISA) er ikke en regnskapssertifisering. CISA er en globalt anerkjent sertifisering for IS-revisjons-, kontroll- og sikkerhetseksperter.