Series 3

Series 3 er en nasjonal eksamen administrert av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Eksamen er nødvendig for enkeltpersoner som ønsker å bli registrerte representanter for futures-provisjonshandlere, detaljhandel for utenlandsk valuta, rådgivere for råvarehandel, operatører av råvarepool og introduserende meglere. Serie 3-eksamenen tester for en representants kunnskap om futures og opsjonskontrakter, markedsterminologi og grunnleggende matematiske ferdigheter. … Les mer

Series 11

Series 11 er General Securities Sales Supervisor Qualification Examen. Det er en datamaskinbasert test som består av 125 flervalgsspørsmål. Eksamen er utformet for å vurdere kompetansen til kandidater som skal føre tilsyn med salgsaktiviteter i verdipapirbransjen. Er Sie eller Series 7 vanskeligere? Det er ikke noe enkelt svar når det gjelder å sammenligne vanskelighetsgradene til … Les mer

Series 57 Definisjon

En serie 57-lisens kreves for enkeltpersoner som ønsker å fungere som registrert representant for en megler-forhandler som primært handler med gjeldspapirer og aksjeemisjoner med en løpetid på mer enn ni måneder. Series 57-lisensen tillater også disse personene å tegne og plassere disse verdipapirene hos publikum. Er serien 57 vanskeligere enn 7? Det finnes ikke noe … Les mer

Hva er Series 27?

Series 27 er en eksamen administrert av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Serien 27 dekker tilsynskravene for megler-forhandlere som driver virksomhet med egenhandel og market-making i verdipapirer. Er FINRA-eksamener buede? Ja, FINRA-eksamener er buede. Kurven er basert på vanskelighetsgraden på eksamen og antall riktige svar som kreves for å bestå. Hva skjer hvis du mislykkes … Les mer

Series 26 Definisjon

«Series 26 Definition» er et begrep som brukes for å beskrive innholdet og formatet til Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Series 26-eksamen. Eksamen er utformet for å teste en persons kunnskap om investeringsselskapsprodukter og deres egnethet for ulike typer investorer. Det er også ment å sikre at enkeltpersoner som selger investeringsselskapsprodukter er i stand til … Les mer

Alt om Series 86/87 Exams

Eksamenene i serie 86 og 87 er eksamener som administreres av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Series 86-eksamenen er kjent som «Investment Company and Variable Contracts Products Principal Qualification Examination», mens Series 87-eksamenen er kjent som «Qualification Examination for Investment Company and Variable Contracts Products Representative». Serie 86-eksamenen tas av personer som ønsker å bli … Les mer

Series 4 Definisjon

Serie 4: Hovedeksamen for registrerte opsjoner Serie 4-eksamenen vurderer kompetansen til en registrert opsjonsrektor på inngangsnivå. En registrert opsjonsprinsipal er en person som har tilsynsansvaret for alle aspekter av en opsjonsvirksomhet, inkludert salg, handel og markedsføring av opsjonsprodukter. Eksamen dekker følgende emner: – Rollen til en registrert opsjonsprinsipal – Det regulatoriske miljøet – Opsjonsmarkedene – … Les mer