Series 3

Series 3 er en nasjonal eksamen administrert av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Eksamen er nødvendig for enkeltpersoner som ønsker å bli registrerte representanter for futures-provisjonshandlere, detaljhandel for utenlandsk valuta, rådgivere for råvarehandel, operatører av råvarepool og introduserende meglere.

Serie 3-eksamenen tester for en representants kunnskap om futures og opsjonskontrakter, markedsterminologi og grunnleggende matematiske ferdigheter. I tillegg dekker undersøkelsen kundekontoprosedyrer og forskrifter for håndtering av kundemidler og varer.

Hvorfor mislykkes folk i Series 7?

Det er mange grunner til at folk stryker i serie 7-eksamenen. Noen vanlige årsaker inkluderer å ikke studere nok, ikke forstå materialet og ikke kunne fokusere under eksamen.

En av de vanligste årsakene til at folk stryker på serie 7-eksamenen er fordi de ikke studerer nok. Serie 7-eksamenen er notorisk vanskelig, og krever mye forberedelse. Det finnes en rekke studiehjelpemidler, men studentene klarer ofte ikke å bruke dem effektivt.

En annen vanlig årsak til at folk stryker i serie 7-eksamenen, er fordi de ikke forstår materialet. Series 7 dekker et bredt spekter av emner, og det kan være vanskelig å holde styr på alt. I tillegg er spørsmålene på eksamen ofte komplekse og vanskelige å analysere.

Endelig er det mange som stryker på serie 7-eksamenen fordi de ikke klarer å fokusere under eksamen. Serie 7 er en lang eksamen, og det kan være lett å miste fokus og gjøre feil. Kan jeg beholde serie 7 uten en sponsor? Svaret er nei. For å beholde din Series 7-lisens må du være sponset av et FINRA-registrert firma.

Hvem trenger en serie 30?

Series 30 er Futures Managed Funds Examination, som kreves for enkeltpersoner som ønsker å jobbe som råvarepooloperatører (CPOer). CPOer er ansvarlige for driften av råvarepooler, som er investeringsselskaper som handler med råvareterminkontrakter og andre derivater.

Hva er den vanskeligste eksamenen i FINRA-serien?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av den enkelte som tar eksamen og deres erfarings- og kunnskapsnivå. Serie 7-eksamenen anses imidlertid generelt for å være den vanskeligste av FINRA-eksamenene, ettersom den dekker et bredt spekter av emner og krever et høyt nivå av forståelse for å bestå.

Hvor lenge er FINRA-eksamener gode for?

FINRA-lisenser er generelt gyldige i fire år fra utstedelsesdatoen. Det er imidlertid noen få tilfeller der en lisens kan utløpe tidligere. Dersom det for eksempel gis konsesjon i forbindelse med ansettelse hos en megler-forhandler som senere avslutter driften, vil tillatelsen utløpe ett år fra datoen for nedleggelsen av foretaket.