Seneste kvartal (MRQ)

Seneste kvartal (MRQ) refererer til kvartalet som avsluttet sist før gjeldende dato. For eksempel, hvis gjeldende dato er 15. januar 2019, vil MRQ være kvartalet som ble avsluttet 31. desember 2018.

Begrepet brukes vanligvis når det refereres til regnskap eller andre data som rapporteres på et kvartalsvis basis. For eksempel kan et selskap offentliggjøre sine MRQ-økonomiske resultater 15. februar 2019, som vil dekke perioden fra 1. oktober 2018 til 31. desember 2018.

Hva står LTM for innen finans? LTM står for «siste tolv måneder». De siste tolv månedene er en vanlig tidsramme som brukes til å måle et selskaps økonomiske resultater. Det brukes vanligvis til å sammenligne et selskaps nåværende økonomi med dets økonomi fra samme tidsperiode i fortiden.

Hva betyr et strømforhold på 1,1?

Et selskaps gjeldende forholdstall er et likviditetsforhold som måler selskapets evne til å betale gjelden i løpet av de neste 12 månedene kun ved å bruke omløpsmidlene. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Et gjeldsforhold på 1,1 betyr at selskapet har 1,1 ganger mer omløpsmidler enn kortsiktig gjeld. Dette anses generelt for å være et godt gjeldsforhold, da det indikerer at selskapet ikke skal ha noen problemer med å betale ned gjelden innen det neste året. Hva betyr de siste 12 månedene? I de siste 12 månedene betyr det siste året. Bedrifter bruker ofte denne setningen for å referere til hvordan de har prestert nylig, eller for å sammenligne deres nåværende ytelse med deres tidligere prestasjoner.

Hva er de 3 likviditetsforholdene?

Det er tre likviditetsforhold som vanligvis brukes til å måle et selskaps evne til å betale ned kortsiktig gjeld:

1. Gjeldende forholdstall måler et selskaps evne til å betale ned kortsiktig gjeld med sine omløpsmidler. Generelt bør et selskap ha et gjeldsforhold på minst 1,0, noe som betyr at det har nok eiendeler på hånden til å dekke sine forpliktelser.

2. Quick ratio måler et selskaps evne til å betale ned kortsiktig gjeld med sine raske eiendeler. Raske eiendeler er eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter, for eksempel kontanter på hånden og omsettelige verdipapirer. Generelt bør et selskap ha et quick ratio på minst 0,5, noe som betyr at det har nok raske eiendeler til å dekke halvparten av kortsiktig gjeld.

3. Kontantforholdet måler et selskaps evne til å betale ned kortsiktig gjeld med kontanter og kontantekvivalenter. Kontantekvivalenter er kortsiktige investeringer som raskt kan konverteres til kontanter, for eksempel pengemarkedsfond. Generelt bør et selskap ha et kontantforhold på minst 0,2, noe som betyr at det har nok kontanter på hånden til å dekke 20 % av kortsiktig gjeld. Hva er Q2 av 2022? Q2 av 2022 er andre kvartal av året 2022.