Netto Current Asset Value Per Share (NCAVPS)

Netto nåværende aktivaverdi per aksje (NCAVPS) er en beregning som brukes av noen investorer for å identifisere undervurderte selskaper. Den beregnes ved å trekke et selskaps totale gjeld fra omløpsmidlene og deretter dele på antall utestående aksjer.

Tanken bak denne beregningen er at et selskap med høy NCAVPS sannsynligvis vil bli undervurdert, fordi omløpsmidlene overstiger gjeldene. Dette gir selskapet en "netto cash"-posisjon, noe som betyr at det bør være i stand til å betale ned all gjeld hvis det er nødvendig.

Det er imidlertid viktig å huske at NCAVPS bare er én beregning og ikke skal brukes isolert. Det er også viktig å vurdere et selskaps generelle økonomiske helse og forretningsutsikter før du tar noen investeringsbeslutninger.

Hvor kan jeg finne Ncavps?

Det er noen forskjellige måter du kan finne Ncavps på. En måte er å se etter det på nettsiden til et selskap som tilbyr grunnleggende analyseverktøy. En annen måte er å søke etter det på internett.

Hvis du vil finne Ncavps på nettsiden til et selskap som tilbyr grunnleggende analyseverktøy, kan du prøve å lete etter det på nettsidene til selskaper som Morningstar eller Yahoo Finance. Hvis du vil finne Ncavps på internett, kan du prøve å søke etter det på populære søkemotorer som Google eller Bing.

Hvorfor er netto omløpsmidler viktig?

Netto omløpsmidler er viktige fordi de gir analytikere en rask og enkel måte å vurdere et selskaps økonomiske helse. Omløpsmidler er alle eiendelene et selskap har som forventes å bli omgjort til kontanter innen ett år. Dette inkluderer ting som kontanter, kundefordringer og inventar. Netto omløpsmidler er ganske enkelt omløpsmidlene minus kortsiktig gjeld. Dette gir deg en god idé om hvor mye penger et selskap har for hånden for å betale regningene sine.

En grunn til at netto omløpsmidler er så viktige er at de gir deg en ide om et selskaps likviditet. Likviditet er et mål på hvor enkelt en eiendel kan konverteres til kontanter. Det er viktig å vite dette fordi det gir deg en ide om hvor raskt et selskap kan betale regningene hvis det er nødvendig. Hvis et selskap har mye omløpsmidler og ikke mange kortsiktige gjeld, sies det å være svært likvid. Dette er en god ting fordi det betyr at selskapet kan betale regningene raskt hvis det er nødvendig.

En annen grunn til at netto omløpsmidler er viktige er at de gir deg en ide om et selskaps soliditet. Soliditet er et mål på en bedrifts evne til å betale gjeld. Hvis et selskap har flere omløpsmidler enn kortsiktig gjeld, sies det å være solvent. Dette er en god ting fordi det betyr at selskapet kan betale gjelden sin selv om den ikke har mye penger på hånden.

Oppsummert er netto omløpsmidler viktige fordi de gir deg en rask og enkel måte å vurdere et selskaps økonomiske helse. De gir deg en ide om selskapets likviditet og soliditet, som begge er viktige mål på en bedrifts økonomiske helse.

Er netto eiendeler det samme som egenkapital?

Netto eiendeler og egenkapital er ikke det samme, men de henger sammen. Netto eiendeler representerer et selskaps totale eiendeler minus dets totale forpliktelser. Egenkapital, derimot, representerer den delen av et selskaps eiendeler som eies av aksjonærene. Så egenkapital kan betraktes som et selskaps netto eiendeler minus dets forpliktelser.

Finnes det en formel for å beregne netto arbeidskapital?

Netto arbeidskapital (NWC) er et mål på et selskaps likviditet, operasjonelle effektivitet og kortsiktige økonomiske helse. Beregningen for NWC er:

NWC = Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld

For eksempel, hvis et selskap har $10.000 i kontanter, $5.000 i kundefordringer, $2.000 i inventar og $4.000 i leverandørgjeld, vil NWC være:

NWC = $10.000 + $5.000 + $2.000 - $4.000

NWC = $13.000

Hvordan beregner du arbeidskapital per aksje?

For å beregne arbeidskapital per aksje deler du selskapets arbeidskapital på antall utestående aksjer.

Arbeidskapital er et mål på en bedrifts kortsiktige økonomiske helse. Den beregnes ved å trekke et selskaps kortsiktige gjeld fra omløpsmidlene.

Omløpsmidler er et selskaps eiendeler som kan konverteres til kontanter innen ett år.

Kortsiktig gjeld er et selskaps gjeld og forpliktelser som forfaller innen ett år.

Antall utestående aksjer er antall aksjer som er utstedt av et selskap og som i dag eies av aksjonærene.