Rullende EPS-definisjon

Den rullende EPS-definisjonen er fortjeneste per aksje for et selskap over en rullende periode. Rulleringsperioden er vanligvis fire kvartaler, men kan være hvor lang tid som helst. Den rullende EPS er et mål på et selskaps inntjeningsevne over tid.

Rullende EPS beregnes ved å ta resultat per aksje for hvert kvartal i rullerende perioden og dividere med antall kvartaler i perioden. For eksempel, hvis et selskap har en fortjeneste per aksje på $1,00 i hvert av de fire kvartalene i en rullende periode, vil den rullende EPS være $1,00.

Den rullende EPS kan brukes til å sammenligne et selskaps inntjening over tid. For eksempel, hvis et selskaps rullerende EPS øker fra en periode til den neste, indikerer det at selskapet blir mer lønnsomt.

Hva betyr en nedgang i EPS?

En nedgang i fortjeneste per aksje (EPS) betyr at et selskaps fortjeneste har gått ned på per-aksje basis. Dette kan skyldes en rekke faktorer, som fallende salg, høyere kostnader eller en kombinasjon av begge. En nedgang i EPS kan være et rødt flagg for investorer, da det kan tyde på at et selskap sliter med å generere overskudd.

Hvorfor er de etterfølgende tolv månedene viktige?

Etterfølgende tolv måneder (TTM) er den siste tolvmånedersperioden som fullstendige regnskaper er tilgjengelige for. TTM er viktig fordi det gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps siste resultater enn en enkelt måned eller kvartal.

Finansielle nøkkeltall beregnes ofte ved hjelp av TTM for å få et mer nøyaktig bilde av en bedrifts økonomiske helse. For eksempel er TTM-inntektene til et selskap et bedre mål på dets nylige salg enn inntektene for et enkelt kvartal.

TTM er også viktig for å sammenligne selskaper av forskjellige størrelser. Et stort selskap kan ha mer omsetning enn et mindre selskap, men hvis det store selskapets inntekter har vært synkende mens det mindre selskapets inntekter har vært økende, kan det mindre selskapet ha en bedre posisjon.

Hva er forskjellen mellom PE-forhold og EPS?

Pris-til-inntektsforholdet (P/E) er et mål på markedsverdien av et selskaps aksjer i forhold til selskapets inntjening. Inntjening per aksje (EPS) er et mål på selskapets inntjening tilgjengelig for vanlige aksjonærer.

P/E-forholdet beregnes ved å dele markedsverdien per aksje med EPS. For eksempel, hvis et selskaps aksjer handles til $30 per aksje og EPS er $2, vil P/E-forholdet være 15.

EPS beregnes ved å dele selskapets nettoinntekt med antall utestående aksjer. For eksempel, hvis et selskap har en nettoinntekt på $100 og det er 10 millioner utestående aksjer, vil EPS være $0,10.

P/E-forholdet er et mer omfattende mål på et selskaps aksjekurs i forhold til dets inntjening, da det tar hensyn til antall utestående aksjer. EPS er et mer nøyaktig mål på et selskaps faktiske inntjening per aksje.

Hva betyr en negativ EPS? En negativ EPS indikerer at et selskap ikke genererer nok inntekter til å dekke utgiftene sine. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert dårlig ledelse, høye utgifter eller en nedgang i etterspørselen etter selskapets produkter eller tjenester. Hvis et selskap konsekvent har negativ EPS, kan det stå i fare for konkurs.

Hva betyr EPS de neste 5 årene?

EPS er definert som resultat per aksje, og er en nøkkelindikator for å vurdere lønnsomheten til et selskap. «De neste 5 årene» EPS-tallet refererer til inntjening per aksje som selskapet forventes å generere i løpet av de neste 5 årene. Dette tallet er generelt basert på analytikerestimater og kan finnes i de fleste finansielle rapporter.

Når analytikere eller investorer refererer til et selskaps EPS "de neste 5 årene", refererer de vanligvis til selskapets langsiktige inntjeningspotensial. Dette tallet er viktig for å vurdere selskapets fremtidige lønnsomhet og vekstpotensial. EPS er også en nøkkelfaktor for å bestemme et selskaps aksjekurs, da det er direkte relatert til selskapets inntjening.

Hvis du er interessert i å investere i et selskap, er det viktig å se på selskapets EPS neste 5 år for å få en ide om dets langsiktige inntjeningspotensial.