Inntjening Avkastning Definisjon og eksempel

Inntjeningsavkastningen er et finansielt forholdstall som måler prosentandelen av et selskaps inntjening som er tilgjengelig for aksjonærene som utbytte. Inntjeningsavkastningen kan beregnes ved å dele selskapets resultat per aksje med aksjens pris per aksje.

For eksempel, hvis et selskap har en fortjeneste per aksje på $1 og aksjens pris per aksje er $10, vil inntektsavkastningen være 10 %.

Hva er formelen for inntektsavkastning?

Inntjeningsavkastningen er et forhold som måler lønnsomheten til et selskap i form av inntjening. Den beregnes ved å dele et selskaps inntjening per aksje (EPS) med aksjekursen per aksje.

Inntjeningsavkastningen kan brukes til å sammenligne lønnsomheten til ulike selskaper, eller til å sammenligne lønnsomheten til et selskap over tid. En høyere avkastning indikerer et mer lønnsomt selskap.

Hva er terminavkastning?

Terminavkastningen er et forhold som måler forventet avkastning på en aksje basert på dens terminfortjeneste. Den beregnes ved å dele aksjens terminfortjeneste per aksje med prisen per aksje.

Terminavkastningen kan brukes til å sammenligne forventet avkastning til forskjellige aksjer. Den kan også brukes til å sammenligne forventet avkastning på en aksje med andre investeringsmuligheter, for eksempel obligasjoner.

Hva er forskjellen mellom inntjening og utbytte?

Den viktigste forskjellen mellom inntjening og utbytte er at inntjening representerer et selskaps nettoresultat etter at skatt er trukket fra, mens utbytte er et selskaps fordeling av inntektene til aksjonærene. Både inntjening og utbytte er viktig for aksjonærene fordi de gir avkastning på investeringen.

Inntjening representerer et selskaps nettoresultat etter at skatt er trukket fra. Dette betyr at inntjening er mengden penger som et selskap har til overs etter at det har betalt alle sine utgifter, inkludert skatter. Inntjening er viktig for aksjonærene fordi de gir avkastning på investeringen.

Utbytte er et selskaps fordeling av inntjening til aksjonærene. Dette betyr at utbytte er den delen av et selskaps inntjening som gis til aksjonærene. Utbytte er viktig for aksjonærene fordi de gir avkastning på investeringen.

Hva er et eksempel på PE-forhold?

Pris-inntjeningsforholdet (P/E-forhold) er forholdet for å verdsette et selskap som måler gjeldende aksjekurs i forhold til inntjening per aksje. Pris-inntektsforholdet er også noen ganger kjent som prismultiplen eller inntektsmultiplen.

For eksempel vil et selskap med en aksjekurs på $100 og en inntjening per aksje på $10 ha et P/E-forhold på 10. Dette betyr at for hver $1 med inntjening er selskapets aksjekurs $10.

Hva er avkastning i finanseksempel?

Definisjonen av avkastning er den prosentvise avkastningen på en investering over en gitt tidsperiode. For eksempel, hvis du investerer 1000 dollar i en aksje og den går opp med 10 % i løpet av et år, vil avkastningen din være 10 %.

Det finnes mange forskjellige typer avkastning, men noen av de vanligste er utbytteavkastning, obligasjonsavkastning og avkastningsavkastning.

Utbytteavkastning er prosentandelen av et selskaps aksjekurs som utbetales i utbytte. For eksempel, hvis et selskaps aksjekurs er $100 og det betaler ut $5 i utbytte per år, vil utbytteavkastningen være 5%.

Obligasjonsavkastningen er den prosentvise avkastningen på en obligasjon over en gitt tidsperiode. For eksempel, hvis du kjøper en obligasjon for $1000 som betaler 5% rente per år, vil obligasjonsavkastningen være 5%.

Inntjeningsavkastning er prosentandelen av et selskaps inntjening som utbetales som utbytte. For eksempel, hvis et selskap har en inntekt på $100 og det betaler ut $10 i utbytte, vil inntektsavkastningen være 10%.